Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 24. ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) informuję, że:

  • Administratorem Danych Osobowych jest NOVUM-MED Sp. z o.o. w Więcborku prowadząca Szpital Powiatowy im. dr A. Gacy i dr J. Łaskiego NZOZ. NOVUM-MED Sp. z o.o. w Więcborku z siedzibą przy ul. Mickiewicza 26 reprezentowana jest przez Prezesa Zarządu,
  • Celem zbierania danych jest ochrona stanu zdrowia, świadczenie usług medycznych, leczenie przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług medycznych, zarządzanie udzielaniem usług medycznych w NOVUM-MED Sp. z o.o. w Więcborku. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnionym na mocy przepisów prawa,
  • Przysługuje Pani/u prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
  • Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

Przetwarzanie danych jest prowadzone w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych lub leczenia pacjentów przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług medycznych, zarządzania udzielaniem usług medycznych. Przetwarzanie danych jest prowadzone w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą. Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z:

  • Ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
    ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.),
  • Ustawą z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ( Dz.U. 2017 poz. 1318).