Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Koordynator Oddziału
lek. Małgorzata Tchórzewska-Hoszek, specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

 

Pielęgniarka Koordynująca
Kędzia Ewa, mgr pielęgniarstwa,specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki medycznej


Kontakt:

Gabinet lekarski 52 389 62 45
Dyżurka pielęgniarek 52 389 62 46

 

Lokalizacja:
budynek A – I piętro

 

Odwiedziny:
tylko za zgodą Koordynatora Oddziału

 

Informacje o oddziale:
Zespół Oddziału składa się z doświadczonych specjalistów lekarzy i pielęgniarek Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
zajmuje się leczeniem Pacjentów znajdujących się w stanie bezpośredniego zagrożenia utraty życia lub zdrowia z różnych przyczyn chorobowych lub urazowych wymagających wsparcia oddechowego, nerkowego lub wątrobowego. Przyjmowani są Pacjenci kierowani z oddziałów szpitala, innych szpitali a także przez zespoły Ratownictwa Medycznego.
Oddział dysponuje czterema stanowiskami (w tym jedno izolowane) z pełnym wyposażeniem zgodnie z obowiązującymi standardami.
Pacjenci otoczeni są całodobową i pełną opieką przez wyspecjalizowany personel medyczny.

 

Informacje o stanie zdrowia i odwiedziny pacjenta przebywającego w oddziale.

  1. Odwiedziny w oddziale odbywają się za zgodą lekarza oddziałowego. U jednego pacjenta mogą przebywać tylko dwie osoby. Czas odwiedzin do 15 minut. Większa ilość osób tylko za zgodą lekarza kierującego oddziałem lub lekarza dyżurnego.
  2. Koordynator oddziału lub upoważniony przez niego lekarz może ograniczyć odwiedziny pacjentów w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów, jak również ze względu na możliwości organizacyjne oddziału.

  3. Odwiedziny pacjentów hospitalizowanych w oddziale tylko przez osoby dorosłe.

  4. Informacje o stanie zdrowia pacjentowi, opiekunowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez chorego udziela lekarz kierujący oddziałem lub lekarz oddziałowy. W czasie dyżuru w wyjątkowych sytuacjach informację udziela lekarza dyżurny.

  5. Nie udziela się informacji o stanie zdrowia pacjenta przez telefon.

  6. Udział członka rodziny lub innej wskazanej przez chorego osoby w procesie opieki jest dopuszczalny wyłącznie w zakresie i na zasadach ustalonych z personelem medycznym oddziału i za jego zgodą.