52 389 62 31 SEKRETARIAT
52 389 62 22 REJESTRACJA PORADNIE WIĘCBORK
52 388 22 25 REJESTRACJA PORADNIE SĘPÓLNO KRAJ.
52 389 62 30 REJESTRACJA POZ

Bezpłatne Warsztaty Edukacyjne dla kobiet w ciąży oraz przyszłych i obecnych rodziców

Bezpłatne Warsztaty Edukacyjne dla kobiet w ciąży oraz przyszłych i obecnych rodziców

W dniu 02 września 2017 roku odbyły się bezpłatne Warsztaty Edukacyjne dla kobiet w ciąży oraz przyszłych i obecnych rodziców, zorganizowane przez Szpital Powiatowy w Więcborku NOVUM-MED. Sp. z o.o. przy współudziale Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim.

Spotkanie miało na celu edukację z zakresu przygotowania do porodu oraz opieki po porodzie i nad małym dzieckiem.

Na uczestników spotkania czekali specjaliści, którzy wygłosili szereg ciekawych prelekcji dotyczących tematyki Warsztatów.

Warsztaty rozpoczął wykład położnej Beaty Jurek, która opowiedziała o przygotowaniu ciężarnej do porodu. Podczas kolejnego wykładu prowadzonego przez  Konsultanta Medycznego, Sebastiana Gołdyna, uczestnicy spotkania mieli okazję zwiększyć swoją wiedzę na temat czym jest i jakie ma znaczenie deponowanie krwi pępowinowej.  Pielęgniarz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci, Bydgoskiego szpitala im. A. Jurasza – Dawid Hemke przedstawił algorytm postępowania w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach u dzieci. Pielęgniarka Joanna Kosmela omówiła zasady karmienia naturalnego i problemy laktacyjne. W trakcie prelekcji wygłoszonej przez pielęgniarkę Alinę Młodzik, przyszli i obecni rodzice mieli okazję zgłębić informacje na temat pierwszych 365 dni z dzieckiem. Fizjoterapeutka, Jolanta Lica prowadziła wykład na temat rozwoju fizycznego dziecka i roli rodziców. O alergii wziewnej i pokarmowej opowiadała Specjalista Pediatrii i Chorób Płuc Martyna Mrotek. Następny wykład  wygłoszony przez Specjalistę Pediatrii Piotra Galantowicza, dotyczył szczepień obowiązkowych i zalecanych.  Jako ostatnia wystąpiła dietetyk, Karolina Górecka przybliżając tematykę prawidłowego odżywiania kobiet w ciąży, matki karmiącej i małego dziecka.

Spotkaniu towarzyszyły również warsztaty praktyczne z zakresu: pierwszej pomocy w nagłych wypadkach u dzieci,  chustowania,  masażu Shantala  i prawidłowego przewożenia dziecka w samochodzie.

Swoje stanowisko miała również Biblioteka Miejska w Sępólnie z bogatą ofertą książek edukacyjnych związanych z omawianym zagadnieniem.

Podstawowa Opieka Zdrowotna Szpitala Powiatowego NOVUM- MED Sp. z o. o. w Więcborku, utworzyła stanowisko, gdzie można było skorzystać z pomiaru ciśnienia tętniczego krwi i poziomu glukozy.

Każdy z uczestników otrzymał prezenty i upominki ufundowane przez sponsorów. W programie były także konkursy z nagrodami.

W przerwach pomiędzy prelekcjami uczestnicy mieli możliwość skorzystania ze słodkiego poczęstunku.

Między blokami tematycznymi zaprezentowano film stanowiący wizytówkę naszego Szpitala w zakresie związanym z tematem spotkania.

Pomysłodawcą Warsztatów Edukacyjnych była pielęgniarka Oddziału Noworodkowego Joanna Kosmela. Nad całością organizacji czuwała Koordynator ds. Pielęgniarstwa Gabriela Jaskulska.

W przygotowanie Warsztatów zaangażował się personel Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, Noworodkowego i Pediatrycznego z Pododdziałem Niemowlęcym oraz Wolontariusze.

Dziękujemy wykładowcom, sponsorom, wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania spotkania oraz  uczestnikom za przybycie i aktywny udział w Warsztatach.