52 389 62 22 REJESTRACJA PORADNIE WIĘCBORK
52 388 22 25 REJESTRACJA PORADNIE SĘPÓLNO KRAJ.
52 389 62 31 SEKRETARIAT

Złoty Czepek dla Pani Teresy

Złoty Czepek dla Pani Teresy

Dnia 17 maja 2018 roku, podczas uroczystości z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Krajowego Dnia Położnej zorganizowanego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy zostały przyznane  odznaczenia ,,Złoty Czepek”. Wśród laureatów znalazła się również specjalistka pielęgniarstwa pediatrycznego Pani Teresa Dobrowolska, długoletnia Pielęgniarka Koordynująca w Oddziale Pediatrycznym z Pododdziałem Niemowlęcym
i w  Oddziale Noworodkowym Szpitala Powiatowego w Więcborku. Odznaczenie ,,Złoty Czepek” zostało przyznane Pani Teresie na wniosek Zarządu NOVUM-MED Sp. z o.o.
za  zaangażowanie się  w działalność społeczną   na rzecz ochrony zdrowia i całego środowiska pielęgniarskiego.

                                                                          

SERDECZNIE GRATULUJEMY

ZARZĄD SZPITALA  ORAZ

WSPÓŁPRACOWNICY