52 389 62 22 REJESTRACJA PORADNIE WIĘCBORK
52 388 22 25 REJESTRACJA PORADNIE SĘPÓLNO KRAJ.
52 389 62 31 SEKRETARIAT

Informacja w/s kasacji historii choroby z rocznika 1995

Informacja w/s kasacji historii choroby z rocznika 1995

Zarząd NOVUM–MED Sp. z o.o. prowadzący Szpital Powiatowy im. dr A. Gacy i dr J. Łaskiego NZOZ  w Więcborku podaje do publicznej  wiadomości, iż nastąpi likwidacja indywidualnej wewnętrznej dokumentacji medycznej.   Kasacji poddane zostaną historie choroby z lecznictwa szpitalnego  z rocznika 1995.

W związku z powyższym istnieje możliwość wydania wskazanej dokumentacji na wniosek pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego.

Wnioski należy składać w Sekretariacie Szpitala w Więcborku, przy ul. Mickiewicza 26 do dnia 07.09.2018r. (do godz. 14.00) .

Po upływie wskazanego terminu w myśl obowiązujących przepisów prawa przeprowadzona zostanie kasacja przedmiotowej dokumentacji.