52 389 62 22 REJESTRACJA PORADNIE WIĘCBORK
52 388 22 25 REJESTRACJA PORADNIE SĘPÓLNO KRAJ.
52 389 62 31 SEKRETARIAT

Likwidacja indywidualnej wewnętrznej dokumentacji medycznej z rocznika 1996

Likwidacja indywidualnej wewnętrznej dokumentacji medycznej z rocznika 1996

INFORMACJA

Zarząd NOVUM–MED Sp. z o.o. prowadzący Szpital Powiatowy im. dr A. Gacy i dr J. Łaskiego NZOZ  w Więcborku podaje do publicznej  wiadomości, iż nastąpi likwidacja indywidualnej wewnętrznej dokumentacji medycznej.   Kasacji poddane zostaną historie choroby z lecznictwa szpitalnego  z rocznika 1996.

W związku z powyższym istnieje możliwość wydania wskazanej dokumentacji na wniosek pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego.

Wnioski należy składać  do dnia 08.03.2019r. (do godz. 14.00) w Sekretariacie Szpitala w Więcborku przy ul. Mickiewicza 26.

Po upływie wskazanego terminu w myśl obowiązujących przepisów prawa przeprowadzona zostanie kasacja przedmiotowej dokumentacji.

 

Prezes Zarządu 

Maria Kiełbasińska