52 389 62 22 REJESTRACJA PORADNIE WIĘCBORK
52 388 22 25 REJESTRACJA PORADNIE SĘPÓLNO KRAJ.

Zakończenie działalności przez „Poradnię lekarza rodzinnego w podstawowej opiece zdrowotnej”

Zarząd NOVUM – MED Sp. z o.o. w Więcborku uprzejmie informuje, iż z dniem 31 marca 2019 r. nastąpi zakończenie działalności obejmującej świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez Lekarza, Pielęgniarkę i Położną Podstawowej Opieki Zdrowotnej mieszczącej się w budynku głównym Szpitala Powiatowego w Więcborku.

Od dnia 01 kwietnia 2019 r. dokumentacja medyczna z leczenia w POZ znajdować się będzie w Archiwum Szpitala Powiatowego w Więcborku i na wniosek Pacjenta możliwe będzie uzyskanie kserokopii danej dokumentacji.

Ponadto informujemy naszych dotychczasowych Pacjentów, iż po dniu 31 marca 2019 r. powinni złożyć tzw. deklaracje wyboru Lekarza, Pielęgniarki i Położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej do innych podmiotów prowadzących działalność w tym zakresie.

Pacjentom korzystającym z naszych usług serdecznie dziękujemy za zaufanie.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 52 3896 230 i na stronie internetowej www.szpital-wiecbork.pl.

 

Z wyrazami szacunku
Prezes Zarządu
NOVUM -MED Sp. z o.o.
w Więcborku
Maria Kiełbasińska

Więcbork, 07 marzec 2019 r.