52 389 62 22 REJESTRACJA PORADNIE WIĘCBORK
52 388 22 25 REJESTRACJA PORADNIE SĘPÓLNO KRAJ.
52 389 62 31 SEKRETARIAT

Informacja dla Pacjentów – Opłaty za wydanie dokumentacji medycznej

Informacja dla Pacjentów – Opłaty za wydanie dokumentacji medycznej

Od dnia 04 maja 2019 r. nie pobiera się opłat za udostępnienie po raz pierwszy w żądanym zakresie dokumentacji medycznej pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, wydanej  w formie kopii, odpisu, wyciągu, wydruku, skanu oraz na informatycznym nośniku danych. Dokumentacja medyczna wydawana po raz kolejny podlega opłacie zgodnie z Cennikiem obowiązującym w NOVUM-MED Sp. z o.o. w Więcborku.