52 389 62 22 REJESTRACJA PORADNIE WIĘCBORK
52 388 22 25 REJESTRACJA PORADNIE SĘPÓLNO KRAJ.
52 389 62 31 SEKRETARIAT

NOWY APARAT RTG

NOWY APARAT RTG

W dniu 27.09.2019 r. Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Pan Łukasz Schreiber wraz z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim Panem Mikołajem Bogdanowiczem podczas obecności w Więcborskim Szpitalu  przekazali decyzję dotyczącą dofinansowania na zakup nowego aparatu rentgenowskiego dla Szpitala.

W Kancelarii Premiera pozytywnie rozpatrzono wniosek w tej sprawie, złożony przez Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim. Przyznane dofinansowanie wynosi 672 tys. zł. netto.

Obecnie Pracownia Diagnostyki Obrazowej w Szpitalu Powiatowym w Więcborku użytkuje 13-letni aparat RTG, który w ostatnim czasie ulegał licznym awariom. Zużycie aparatu oraz brak części zamiennych powoduje ciągły problem z naprawami tego urządzenia.

foto: https://www.facebook.com/powiatsepolenski/