52 389 62 22 REJESTRACJA PORADNIE WIĘCBORK
52 388 22 25 REJESTRACJA PORADNIE SĘPÓLNO KRAJ.
52 389 62 31 SEKRETARIAT

Komunikat dla Pacjentów Szpitala Powiatowego NZOZ w Więcborku

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, po wdrożeniu  postanowień obowiązujących aktów prawnych, polecenia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21-05-2020 r. itp., w sprawie częściowego zniesienia  określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z utrzymującym się  stanem epidemii, w Szpitalu Powiatowym w Więcborku wznawia się:     

 • planowe przyjęcia do Szpitala (jednak na szczególnych zasadach),
 • pełne, (jednak na szczególnych zasadach) udzielanie świadczeń diagnostycznych, leczniczych i operacyjnych, prowadzenie rehabilitacji leczniczej, świadczenia z zakresu opieki psychiatrycznej, poradni specjalistycznych, badań diagnostycznych wykonywanych ambulatoryjnie, takich jak Tomografia Komputerowa, Gastroskopia, Kolonoskopia, USG oraz  innych.
  • W przypadkach pilnych należy kontaktować się pod nr tel.:
  • tel. 52 3896 229  – Pracownia RTG,  Pracownia Tomografii Komputerowej
  • tel. 52 3896 222 – Pracownia Gastroskopii,   Kolonoskopii,  
  • tel. 666 029 157 – Rehabilitacja Lecznicza,
 • obecność osób towarzyszących przy porodach w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym (porody rodzinne), (jednak na szczególnych zasadach), 
 • w Poradniach Specjalistycznych działających przy Szpitalu w Więcborku  utrzymuje się  możliwość uzyskania teleporady.  
  • Informacja  telefoniczna:
  • Więcbork tel. 52 3896 222,  664 995 128,
  • Sępólno Kr. tel.664 995 100
 • w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej (POZN) – nadal utrzymuje się udzielanie Pacjentom teleporad, (poza przypadkami pilnymi),  w godzinach pracy POZN tj.  w dni robocze w godz. od 1800 do 800 dnia następnego,    oraz w dni wolne od pracy w godz. od 800 do 800 dnia następnego, 
  • tel.  52 311 18 09

Ze  względu na  bezpieczeństwo Państwa i Personelu Szpitala, jak i zahamowanie rozprzestrzeniania się wirusa, prosimy zachować dużą rozwagę i  stosować  się do wszelkich komunikatów, zaleceń, wymogów sanitarno-epidemiologicznych itp. gdyż sytuacja epidemiologiczna nadal jest niebezpieczna.