52 389 62 22 REJESTRACJA PORADNIE WIĘCBORK
52 388 22 25 REJESTRACJA PORADNIE SĘPÓLNO KRAJ.
52 389 62 31 SEKRETARIAT

Komunikat Dla Rodzących w Szpitalu Powiatowym NZOZ w Więcborku

W związku z etapowym przywracaniem funkcjonowania podmiotów leczniczych do stanu organizacyjnego sprzed epidemii wywołanej wirusem SARS CoV-2, wdrożone zostają następujące zasady postępowania dotyczące uczestnictwa w porodzie rodzinnym:

 • rodzącej może towarzyszyć tylko jedna osoba, która zobowiązana jest dostosować się do ustalonych przez Szpital zasad reżimu sanitarnego, mającego na celu zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa Pacjentce i Personelowi medycznemu,
 • preferowanym towarzyszem porodu jest mąż/partner życiowy lub inna osoba wskazana przez kobietę, która mieszkała z rodzącą przez co najmniej 14 dni przed porodem,
 • nie dotyczy to osoby, która objęta była kwarantanną lub izolacją i miała styczność  z osobą podejrzaną o zakażenie SARS-CoV2, bądź wykazuje objawy infekcji mogącej sugerować zakażenie koronawirusem,
 • osoba towarzysząca zobowiązuje się do pokrycia kosztu środków ochrony osobistej (40,00 zł), które otrzymuje od personelu odcinka położniczego,
 • osoba towarzysząca w porodzie, w momencie wejścia do Szpitala (wejściem Nr 1) wypełnia ankietę epidemiologiczną, ma pomiar temperatury ciała,
 • osoba towarzysząca przed wejściem/wyjściem do Szpitala i Oddziału dezynfekuje ręce,
 • rodząca w towarzystwie osoby bliskiej kierowana jest na pojedynczą Salę Porodową z przydzielonym węzłem sanitarnym,
 • pobyt osoby towarzyszącej w Sali Porodowej następuje od momentu aktywnej fazy porodu i kończy się 2 godziny po porodzie,
 • w trakcie porodu osoba towarzysząca nie może opuszczać Sali Porodowej,
 • osoba towarzysząca, która w opinii Personelu Oddziału Ginekologiczno- Położniczego naruszy zasady reżimu higieniczno- sanitarnego zostanie poproszona o  opuszczenie Oddziału,
 • osoba towarzysząca opuszcza Salę Porodową i Szpital wyznaczoną drogą, bez możliwości przemieszczania się w Oddziale lub innych częściach Szpitala.

 

Prosimy o bezwzględne stosowanie się do zaleceń.