52 389 62 22 REJESTRACJA PORADNIE WIĘCBORK
52 388 22 25 REJESTRACJA PORADNIE SĘPÓLNO KRAJ.
52 389 62 31 SEKRETARIAT

Komunikat Dotyczący Wypisu Pacjenta Oraz Odbioru Wyników  z Oddziałów Szpitala Powiatowego NZOZ w Więcborku

W związku z etapowym przywracaniem funkcjonowania podmiotów leczniczych do stanu organizacyjnego sprzed epidemii wywołanej wirusem SARS CoV-2, wdrożone zostają następujące zasady postępowania dotyczące wypisu Pacjenta ze Szpitala:

  • wypis Pacjenta odbywa się po uprzednim uzgodnieniu z nim daty i godziny wypisu lub na jego prośbę po uzgodnieniu telefonicznym  daty i godziny wypisu z osobą przez niego wskazaną.
  • Pacjent może być wypisany i opuścić oddział osobiście jeśli jego stan zdrowia na  to pozwala lub może być odebrany przez 1 osobę, która odbierze go bezpośrednio z oddziału.
  • osoba odbierająca Pacjenta wypełnia przy wejściu Nr 1 do Szpitala ankietę epidemiologiczną i ma pomiar ciepłoty ciała.
  • osoba odbierająca Pacjenta przed wejściem/wyjściem do Szpitala i Oddziału dezynfekuje ręce.
  • osoba odbierająca Pacjenta zaopatrzona w maskę ochronną zgłasza się w wyznaczonym terminie do Oddziału  i przy drzwiach wejściowych odbiera wypisanego Pacjenta. 
  • po uzyskaniu karty wypisowej Pacjent sam lub z osobą towarzyszącą niezwłocznie opuszcza obszar Oddziału i Szpitala wejściem Nr 1.
  • odbiór wyników odbywa się w Sekretariacie Oddziału po wypełnieniu przy wejściu Nr 2 do Szpitala ankiety epidemiologicznej i po pomiarze ciepłoty ciała.

Prosimy o bezwzględne stosowanie się do zaleceń.