52 389 62 22 REJESTRACJA PORADNIE WIĘCBORK
52 388 22 25 REJESTRACJA PORADNIE SĘPÓLNO KRAJ.
52 389 62 31 SEKRETARIAT

Oświadczenie w związku z informacją medialną o wykryciu zakażenia wirusem SARS CoV-2

W związku z informacją medialną o wykryciu zakażenia wirusem SARS CoV-2 u jednej osoby z personelu medycznego świadczącego usługi w Szpitalu Powiatowym w Więcborku oświadczamy, iż w/w osoba sporadycznie pełni dyżury w tutejszej placówce  i nie pełniła ich w trakcie trwającej u niej infekcji. Jednak pomimo tego pobrano badania w kierunku COVID-19 u całego personelu współpracującego z w/w osobą. U nikogo nie potwierdzono zakażenia koronawirusem.

Szpital prowadzi działalność na dotychczasowych zasadach. Mając na uwadze bezpieczeństwo pacjentów i personelu były i są przez cały czas przestrzegane procedury epidemiologiczne.