52 389 62 22 REJESTRACJA PORADNIE WIĘCBORK
52 388 22 25 REJESTRACJA PORADNIE SĘPÓLNO KRAJ.
52 389 62 31 SEKRETARIAT

Uroczystość odsłonięcia tablic pamiątkowych poświęconych Patronom Szpitala

Uroczystość odsłonięcia tablic pamiątkowych poświęconych Patronom Szpitala

Dzisiaj w Szpitalu Powiatowym im. dr Adama Gacy i dr Józefa Łaskiego w Więcborku, odbyła się uroczystość odsłonięcia tablic pamiątkowych poświęconych Patronom Szpitala.

Na zaproszenie Prezesa Zarządu NOVUM-MED Sp. z o. o. w Więcborku, Pani Marii Kiełbasińskiej oraz Starosty Sępoleńskiego Pana Jarosława Tadycha.

W wydarzeniu uczestniczyli: Przewodniczący Rady Powiatu Marek Chart, Wicestarosta Sępoleński Andrzej Marach, Przedstawiciele Rodzin Patronów Szpitala Zofię i Macieja Eckert, Irena i Piotr Łascy, Izabela i Józef Łangowscy, Mariola i Michał Gaca oraz Personel Szpitala.

Z inicjatywą wykonania i ufundowania tablic pamiątkowych, zwróciły się do Zarządu Spółki NOVUM-MED rodziny Państwa Gaców i Łaskich. Rodziny patronów ufundowały również informację zawierająca nazwę i imiona Patronów Szpitala umieszczoną na elewacji budynku głównego.

 

Dr Adam Gaca był długoletnim ordynatorem oddziału chirurgicznego i jednocześnie pełnił funkcję Dyrektora Szpitala. Urodził się w Grudziądzu, studia medyczne ukończył na Uniwersytecie Poznańskim uzyskując dyplom lekarza w roku 1938. Po zakończeniu II wojny światowej osiadł w Więcborku. Tu w ciągu pierwszych siedmiu lat powojennych był jedynym lekarzem szpitalnym, pracował jednocześnie w ubezpieczalni oraz pełnił funkcję lekarza kolejowego. Niejednokrotnie przez kilka dni w ogóle nie opuszczał miejsca pracy, dlatego też cieszył się szczerym uznaniem i szacunkiem społeczeństwa powiatu. Jednym z jego największych osiągnięć było doprowadzenie do rozbiórki starego obiektu lecznicy
i wybudowanie nowego budynku, oddanego do użytku w 1974 r. Niestety nie doczekał się obejrzenia efektu swoich wieloletnich starań o środki finansowe na wybudowanie nowego szpitala, ponieważ zmarł 4 grudnia 1971 r.

Dr Józef Łaski, urodził się Lubierzynie, w sąsiedzkim Powiecie Tucholskim. Podobnie jak
dr Gaca ukończył Uniwersytet w Poznaniu. Po studiach wraz z rodziną został ewakuowany do Niemiec. Po zakończeniu wojny powrócił do Polski i pracował jako pierwszy lekarz powiatowy w Powiecie Sępoleńskim. Do Więcborka został sprowadzony przez ówczesnego Kierownika Szpitala dr Adama Gacę. Od tego momentu, wspólnie prowadzili praktykę lekarską w tutejszym Szpitalu. Był wieloletnim ordynatorem oddziału położniczego, kierownikiem Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej w Sępólnie Kr., pracował również w lecznictwie otwartym w przychodniach rejonowych w Sępólnie Krajeńskim i Więcborku. Przez wiele lat borykał się z cukrzycą, która w konsekwencji doprowadziła do amputacji nogi. Pomimo tak znacznego uszczerbku na zdrowiu, dr Łaski do śmierci pracował w Więcborskim Szpitalu.