52 389 62 22 REJESTRACJA PORADNIE WIĘCBORK
52 388 22 25 REJESTRACJA PORADNIE SĘPÓLNO KRAJ.
52 389 62 31 SEKRETARIAT

Komunikat dla rodzących w Szpitalu Powiatowym NZOZ w Więcborku

Decyzją Prezesa NOVUM-MED Sp. Z o. o. w Więcborku od dnia 19 stycznia 2021 r. w Oddziale Ginekologiczno- Położniczym  przywraca się możliwość prowadzenia porodów rodzinnych zgodnie z zachowaniem poniższych zasad.

ZASADY  DOTYCZĄCE  UCZESTNICTWA 
W  PORODZIE  RODZINNYM

 

 • Rodzącej może towarzyszyć tylko jedna osoba, która zobowiązana jest dostosować
  się do ustalonych przez Szpital zasad reżimu sanitarnego, mającego na celu zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa epidemiologicznego innym pacjentkom, rodzącej i personelowi medycznemu.
 • Osoba towarzysząca w porodzie, wypełnia ankietę epidemiologiczną, ma wykonany pomiar temperatury oraz przeprowadzony szybki test antygenowy w kierunki
  Covid-19. Wynik ujemny testu antygenowego i brak objawów mogących sugerować zakażenie koronawirusem SARS-CoV2 oraz infekcję górnych dróg oddechowych umożliwia obecność osoby towarzyszącej w Szpitalu.
 • Decyzję o możliwości porodu rodzinnego podejmuje Koordynator Oddziału lub lekarz dyżurny Oddziału.
 • Osoba towarzysząca przed wejściem/wyjściem do Szpitala/Oddziału dezynfekuje ręce.
 • Osoba towarzysząca, podczas pobytu w Oddziale przebywa w maseczce ochronnej
  i fartuchu jednorazowym- fartuch zapewnia Szpital.
 • Rodząca w towarzystwie osoby bliskiej kierowana jest na pojedynczą Salę Porodową z przydzielonym węzłem sanitarnym.
 • Pobyt osoby towarzyszącej w Sali Porodowej następuje od momentu aktywnej fazy porodu i kończy się 2 godziny po porodzie.
 • W trakcie porodu osoba towarzysząca nie może opuszczać Sali Porodowej.
 • Osoba towarzysząca, która w opinii personelu Oddziału Ginekologiczno- Położniczego naruszy zasady bezpieczeństwa epidemiologicznego zostanie poproszona o  opuszczenie Oddziału.
 • Osoba towarzysząca opuszcza Salę Porodową i Szpital wyznaczoną drogą,
  bez możliwości przemieszczania się w Oddziale lub innych częściach Szpitala.

 

Prosimy o bezwzględne stosowanie się do zaleceń.

Zasady dotyczące uczestnictwa w porodzie rodzinnym

 

    Ankieta