52 389 62 22 REJESTRACJA PORADNIE WIĘCBORK
52 388 22 25 REJESTRACJA PORADNIE SĘPÓLNO KRAJ.
52 389 62 31 SEKRETARIAT

Wznawiamy odwiedziny pacjentów

Szanowni Państwo,  w związku z etapowym przywracaniem funkcjonowania podmiotów leczniczych do stanu organizacyjnego sprzed epidemii wywołanej wirusem SARS CoV-2, informujemy, iż od dnia 05.07.2021 roku wznawiamy odwiedziny Pacjentów hospitalizowanych w NOVUM-MED Sp. z o. o. w Więcborku.

 Zasady odwiedzin Pacjentów w Oddziałach Szpitalnych
NOVUM-MED. Sp. z o. o.
w Więcborku.

 

  1. Odwiedziny Pacjentów mogą odbywać się codziennie w godzinach 14.30 – 16.30.
  2. Odwiedziny Pacjentów w Oddziale Chorób Wewnętrznym z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego odbywają się w dni wolne od pracy w godzinach 14.30 – 16.30,
  3. Odrębne wewnętrzne zasady przebywania osób odwiedzających lub towarzyszących obowiązują na Oddziałach: Pediatrycznym z Pododdziałem Niemowlęcym, Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
  4. W sytuacjach nagłych, takich jak nagłe pogorszenie stanu zdrowia Pacjenta lub terminalny stan Pacjenta odwiedziny są możliwe po uzgodnieniu z Koordynatorem Oddziału lub Lekarzem Dyżurnym.
  5. Odwiedziny u jednego Pacjenta nie mogą trwać dłużej niż 15 min.
  1. Osoba odwiedzająca Pacjenta podlega pomiarowi temperatury na wejściu do Szpitala i nie może mieć objawów infekcji (kaszlu, kataru, gorączki, bólu gardła).
  1. Przed wejściem/wyjściem (wejście nr 3) do Szpitala i w Oddział/salę chorych należy zdezynfekować ręce.
  2. Na terenie Szpitala, w tym w salach chorych, osobę odwiedzającą obowiązuje założona na twarzy maseczka ochronna oraz zachowanie wymaganego dystansu od innych min. 1,5 m.
  3. W sali chorych oprócz Pacjentów może przebywać jednoczasowo 1 osoba odwiedzająca.
  4. W godzinach odwiedzin możliwe jest dostarczenie Pacjentom przez osobę odwiedzającą niezbędnych lub brakujących rzeczy bezpośrednio do Oddziału.