52 389 62 22 REJESTRACJA PORADNIE WIĘCBORK
52 388 22 25 REJESTRACJA PORADNIE SĘPÓLNO KRAJ.
52 389 62 31 SEKRETARIAT

Informacja dla osób odwiedzających Pacjentów hospitalizowanych w Oddziałach Szpitalnych Szpitala Powiatowego w Więcborku.

Szanowni Państwo,

od dnia 15 kwietnia br. został zniesiony zakaz odwiedzin Pacjentów,
ale pod pewnymi warunkami tj.:

  1. Odwiedziny Pacjentów mogą odbywać się codziennie w godzinach 1430 – 1630, za wyjątkiem odwiedzin Pacjentów Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, które mogą się odbywać tylko w dni wolne od pracy w godzinach 14 30 – 16 30 (wejście nr 3).
  2. W sytuacjach nagłych, takich jak nagłe pogorszenie stanu zdrowia Pacjenta lub terminalny stan Pacjenta odwiedziny są możliwe po uzgodnieniu
    z Koordynatorem Oddziału lub Lekarzem Dyżurnym.
  3. Odrębne wewnętrzne zasady przebywania osób odwiedzających lub towarzyszących obowiązują w Oddziałach: Pediatrycznym z Pododdziałem Niemowlęcym oraz w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
  4. Odwiedziny u jednego Pacjenta nie mogą trwać dłużej niż 15 min.
  5. Osoba odwiedzająca Pacjenta nie może mieć objawów infekcji (kaszlu, kataru, gorączki, bólu gardła).
  6. Przed wejściem do Szpitala i w Oddział, należy zdezynfekować ręce, założyć na twarz maskę ochronną oraz zachować wymagany dystans min. 1,5m.
  7. W sali chorych może przebywać jednoczasowo jedna osoba odwiedzająca.