52 389 62 22 REJESTRACJA PORADNIE WIĘCBORK
52 388 22 25 REJESTRACJA PORADNIE SĘPÓLNO KRAJ.

Informacja dla osób odwiedzających Pacjentów hospitalizowanych w Oddziałach Szpitalnych Szpitala Powiatowego w Więcborku.

Szanowni Państwo,

od dnia 25 października br. odwiedziny Pacjentów odbywają się wg poniższych zasad :

 

 

  1. Odwiedziny Pacjentów mogą odbywać się codziennie w godzinach 1430 – 1630.
  2. Do jednego Pacjenta może wejść  jedna osoba.
  3. Odwiedziny u jednego Pacjenta nie mogą trwać dłużej niż 15 min. W sytuacjach nagłych, takich jak nagłe pogorszenie stanu zdrowia Pacjenta lub terminalny stan Pacjenta odwiedziny są możliwe po uzgodnieniu z Koordynatorem Oddziału lub Lekarzem Dyżurnym.
  4. Osoba odwiedzająca Pacjenta nie może mieć objawów infekcji (kaszlu, kataru, gorączki, bólu gardła).
  5. W trakcie przebywania w obrębie obiektów Szpitala, w tym w salach chorych, osobę odwiedzającą obowiązuje założona na twarzy maseczka ochronna.
  6. W godzinach odwiedzin możliwe jest dostarczenie Pacjentom przez osobę odwiedzającą niezbędnych lub brakujących rzeczy bezpośrednio do oddziału.
  7. Nadzór nad ruchem osób odwiedzających pełni Personel z danego oddziału.
  8. Odrębne wewnętrzne zasady przebywania osób odwiedzających lub towarzyszących obowiązują na Oddziałach: Pediatrycznym z Pododdziałem Niemowlęcym, Anestezjologii
    i Intensywnej Terapii.