52 389 62 22 REJESTRACJA PORADNIE WIĘCBORK
52 388 22 25 REJESTRACJA PORADNIE SĘPÓLNO KRAJ.
52 389 62 31 SEKRETARIAT

NOWY APARAT RTG

NOWY APARAT RTG

W dniu 27.09.2019 r. Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Pan Łukasz Schreiber wraz z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim Panem Mikołajem Bogdanowiczem podczas obecności w Więcborskim Szpitalu  przekazali decyzję dotyczącą dofinansowania na zakup nowego aparatu rentgenowskiego dla Szpitala.

W Kancelarii Premiera Kontynuuj czytanie

By

Czytaj dalej...

Zakończenie działalności przez „Poradnię lekarza rodzinnego w podstawowej opiece zdrowotnej”

Zarząd NOVUM – MED Sp. z o.o. w Więcborku uprzejmie informuje, iż z dniem 31 marca 2019 r. nastąpi zakończenie działalności obejmującej świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez Lekarza, Pielęgniarkę i Położną Podstawowej Opieki Zdrowotnej mieszczącej się w budynku głównym Szpitala Powiatowego Kontynuuj czytanie

By

Czytaj dalej...

Przekaż 1 % swojego podatku na rzecz Stowarzyszenia „Szpital Wspólnym Dobrem” w Więcborku

W związku z trwającym  okresem rozliczeń podatkowych prosimy Państwa o przekazanie 1 % odpisu podatku dochodowego na rzecz naszego Stowarzyszenia. Pozyskana kwota zostanie w całości przeznaczona na zakup niezbędnego sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego, wyposażenia sal chorych, oraz zakup urządzeń dla Pionu Kontynuuj czytanie

By

Czytaj dalej...