52 389 62 22 REJESTRACJA PORADNIE WIĘCBORK
52 388 22 25 REJESTRACJA PORADNIE SĘPÓLNO KRAJ.
52 389 62 31 SEKRETARIAT

Projekt pn.: „Zakup Ambulansu z wyposażeniem i środków ochrony indywidualnej”

NOVUM-MED Sp. z o. o. w Więcborku w dniu 30.04.2021 r. podpisała umowę
o dofinansowanie projektu pn. „Zakup ambulansów z wyposażeniem i środków ochrony indywidualnej” w ramach działania 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego os priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

Cel główny projektu

Celem projektu jest wsparcie Zespołu Ratownictwa Medycznego stacjonującego w Kamieniu Krajeńskim w związku z realizacją działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem Covid 19 oraz innych chorób zakaźnych w tym poprawa infrastruktury sprzętowej podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego lub transportu sanitarnego posiadającego  w swej strukturze Zespoły Ratownictwa Medycznego, a także zakup środków ochrony indywidualnej dla Zespołów Ratownictwa Medycznego.

 

Wartość projektu i wysokość dofinansowania:

Wartość projektu : 532 388,00 zł w tym:

  1. Krajowe środki publiczne 520 000,00 zł
  2. Środki własne: 12 388,00  zł.

 

W ramach realizacji projektu zostaną zakupione:

  • ambulans wraz z wyposażeniem (1 szt.), kwota dofinansowania – 500 000,00 
  • środki ochrony indywidualnej, kwota dofinansowania – 20 000,00 zł

Okres realizacji projektu :

od 30.04.2021 roku do 30.09.2021 roku.