52 389 62 22 REJESTRACJA PORADNIE WIĘCBORK
52 388 22 25 REJESTRACJA PORADNIE SĘPÓLNO KRAJ.
52 389 62 31 SEKRETARIAT

Komunikat Dla Rodzących w Szpitalu Powiatowym NZOZ w Więcborku

W związku z etapowym przywracaniem funkcjonowania podmiotów leczniczych do stanu organizacyjnego sprzed epidemii wywołanej wirusem SARS CoV-2, wdrożone zostają następujące zasady postępowania dotyczące uczestnictwa w porodzie rodzinnym:

 • rodzącej może towarzyszyć tylko jedna osoba, która zobowiązana jest dostosować się do ustalonych Kontynuuj czytanie
 • Komunikat Dotyczący Wypisu Pacjenta Oraz Odbioru Wyników  z Oddziałów Szpitala Powiatowego NZOZ w Więcborku

  W związku z etapowym przywracaniem funkcjonowania podmiotów leczniczych do stanu organizacyjnego sprzed epidemii wywołanej wirusem SARS CoV-2, wdrożone zostają następujące zasady postępowania dotyczące wypisu Pacjenta ze Szpitala:

 • wypis Pacjenta odbywa się po uprzednim uzgodnieniu z nim daty i godziny wypisu Kontynuuj czytanie
 • Komunikat dla Pacjentów Szpitala Powiatowego NZOZ w Więcborku

  Szanowni Państwo

  Uprzejmie informujemy, po wdrożeniu  postanowień obowiązujących aktów prawnych, polecenia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21-05-2020 r. itp., w sprawie częściowego zniesienia  określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z utrzymującym się  stanem epidemii, w Szpitalu Powiatowym w Więcborku Kontynuuj czytanie

  By

  Czytaj więcej...