52 389 62 22 REJESTRACJA PORADNIE WIĘCBORK
52 388 22 25 REJESTRACJA PORADNIE SĘPÓLNO KRAJ.

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA NOCNA I ŚWIĄTECZNA

W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.

Dyżurujący lekarz udziela porad:

  • w warunkach ambulatoryjnych,
  • w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych),
  • telefonicznie.

Zasady korzystania

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:

  • nagłego zachorowania;
  • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;
  • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Kontakt:

W przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, które wystąpią:

  • od poniedziałku do piątku w godzinach: od 1800 – 800 dnia następnego,
  • oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach: od 800 do 800 dnia następnego,

należy zgłaszać w Podstawowej Opiece Zdrowotnej Nocnej i Świątecznej funkcjonującej w Więcborku przy ul. Mickiewicza 26. Wejście Główne do Szpitala,
numer telefonu:
52 311 18 09 lub 664 995 152 (zgodnie z obowiązującymi przepisami wszystkie rozmowy są nagrywane i archiwizowane).


Ważne!
Nie należy korzystać z Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w celu uzyskania skierowania do specjalisty lub recept na leki w ramach leczenia chorób przewlekłych.