52 389 62 22 REJESTRACJA PORADNIE WIĘCBORK
52 388 22 25 REJESTRACJA PORADNIE SĘPÓLNO KRAJ.
52 389 62 31 SEKRETARIAT

Cennik

 

CENNIK  

BADAŃ I USŁUG  MEDYCZNYCH  I NIEMEDYCZNYCH

WYKONYWANYCH

w

  NOVUM – MED Sp. z o.o. w Więcborku

 

 

Nazwa badania/czynności itp.

Cena (zł.)

 

Porada lekarska

142,00
 

Porada psychologiczna

105,00
 

Iniekcja dożylna

29,00
  Iniekcja domięśniowa 18,00
  Iniekcja podskórna 18,00
  Przetoczenie płynów infuzyjnych 39,00
  Podanie leku doodbytniczo 18,00
  Tlenoterapia 13,00
  Nebulizacja 23,00
  Płukanie oka, ucha, 55,00
  Usunięcie kleszcza 50,00
  Usunięcie ciała obcego z nosa 105,00
  Założenie cewnika do pęcherza moczowego /wymiana cewnika 74,00
  Płukanie żołądka 63,00
  Pobranie krwi do badań 11,00
  Pobranie materiału do badań na zawartość alkoholu

w organizmie

53,00
  Pobranie moczu do analizy 6,00
 

Pomiar glikemii z palca

12,00
  Założenie opatrunku, toaleta rany 38,00
  Założenie opatrunku na ranę oparzeniową 55,00
  Znieczulenie miejscowe 21,00
  Szycie rany (do 3 szwów) 105,00
  Szycie rany (powyżej 3 szwów) 158,00
  Usunięcie szwów 43,00
  Unieruchomienie złamania (szyna Kramera) 64,00
  Unieruchomienie złamania (szyna Zimmera) 48,00
 

Unieruchomienie gipsowe (mały gips) szyna gipsowa

116,00
  Unieruchomienie gipsowe (duży gips) 168,00
  Obdukcja ciała 142,00 +VAT
  Badanie lekarskie osoby zatrzymanej przez Policję 126,00
  Procedury zawarte w katalogu świadczeń szpitalnych Narodowego Funduszu Zdrowia -cena za punkt 1,60
  Toaleta całego ciała 158,00
 

Monitorowanie parametrów życiowych

16,00
 

Pomiar temperatury

4,00
  Opieka pielęgniarki, położnej – za 1 godz. 53,00
  Przedłużenie pracy położnej na życzenie rodzącej –

za 1 godz.

53,00
  Indywidualny wybór położnej do obsługi porodu 530,00
  Badanie w kierunku COVID-19 380,00

BADANIA  ENDOSKOPOWE I ULTRASONOGRAFIA  

  Gastroskopia  diagnostyczna (w przypadku wskazań obejmuje test) 158,00
  Gastroskopia diagnostyczna z biopsją (uwzględnia

 1 badanie histopatologiczne)

242,00
  Gastroskopia diagnostyczna z biopsją (uwzględnia

2 lub więcej badań histopatologicznych)

300,00
  Kolonoskopia diagnostyczna 368,00
  Kolonoskopia diagnostyczna z biopsją (uwzględnia badanie histopatologiczne) 473,00
  Kolonoskopia z polipektomią jednego lub więcej polipów o średnicy do 1 cm, za pomocą pętli   diatermicznej (2 badania histopatologiczne) w znieczuleniu 998,00
  Badanie histopatologiczne (pobranie 1 wycinka) 42,00
  USG jamy brzusznej 110,00
  USG szyi 110,00
  USG węzłów chłonnych szyi 110,00
  USG ślinianek 110,00
  USG tarczycy i przytarczyc 110,00
  USG przezciemiączkowe 110,00
  USG piersi 110,00
  USG moszny (jądra + najądrza) 110,00
  USG węzłów chłonnych 110,00
  USG stawów barkowych 110,00
  USG stawów łokciowych 110,00
  USG stawów rąk lub stóp 110,00
  USG stawów biodrowych 110,00
  USG stawów  kolanowych 110,00
  USG ścięgna Achillesa 110,00
  USG kończyn górnych lub dolnych 110,00
  USG naczyń narządów miąższowych – metodą Dopplera 130,00
  USG zakrzepicy żył głębokich 130,00
  USG naczyń szyi – metodą Dopplera 130,00
  USG naczyń kończyn górnych – metoda Dopplera 130,00
  USG naczyń kończyn dolnych – metoda Dopplera 130,00
  USG naczyń nerkowych – metodą Dopplera 130,00
  USG innych obszarów układu naczyniowego – metodą Dopplera 130,00

PRACOWNIA DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

 

Zdjęcie klatki piersiowej P-A

40,00

 

Zdjęcie klatki piersiowej boczne

40,00

 

Zdjęcie żeber

38,00

 

Zdjęcie sylwetki serca z kontrastem

49,00

 

Zdjęcie mostka

33,00

 

Zdjęcie czaszki P-A

38,00

 

Zdjęcie czaszki boczne

28,00

 

Zdjęcie twarzoczaszki

28,00

 

Zdjęcie siodełka tureckiego

33,00

 

Zdjęcie oczodołów 1 rzut

33,00

 

Zdjęcie kanału nerwu wzrokowego

33,00

 

Zdjęcie zatok

33,00

 

Zdjęcie nosogardła

33,00

 

Zdjęcie nosa 1 rzut

30,00

 

Zdjęcie żuchwy 1 rzut

35,00

 

Zdjęcie ucha

36,00

 

Zdjęcie stawu skroniowego 1 rzut

38,00

 

Zdjęcie tarczycy

28,00

 

Zdjęcie kręgosłupa szyjnego 1 rzut

38,00

 

Zdjęcie kręgosłupa piersiowego 1 rzut

43,00

 

Zdjęcie kręgosłupa  TH-L  1 rzut

43,00

 

Zdjęcie kręgosłupa  L-S  1 rzut

43,00

 

Zdjęcie kości ogonowej 1 rzut

33,00

 

Zdjęcie obojczyka

33,00

 

Zdjęcie łopatki 1 rzut

33,00

 

Zdjęcie stawu ramiennego 1 rzut

33,00

 

Zdjęcie kości ramiennej 1 rzut

33,00

 

Zdjęcie stawu łokciowego 1 rzut

33,00

 

Zdjęcie przedramienia 1 rzut

33,00

 

Zdjęcie nadgarstka 1 rzut

33,00

 

Zdjęcie ręki 1 rzut

33,00

 

Zdjęcie palców 1 rzut

33,00

 

Zdjęcie miednicy

38,00

 

Zdjęcie stawów biodrowych 1 rzut

38,00

 

Zdjęcie stawów biodrowych u dzieci 1 rzut

33,00

 

Stawy krzyżowo-biodrowe 1 rzut

33,00

 

Zdjęcie kości udowej 1 rzut

33,00

 

Zdjęcie stawu kolanowego 1 rzut

33,00

 

Zdjęcie podudzia 1 rzut

33,00

 

Zdjęcie stawu skokowego 1 rzut

33,00

 

Zdjęcie stopy 1 rzut

33,00

 

Zdjęcie kości piętowej 1 rzut

33,00

 

Zdjęcie jamy brzusznej

33,00

 

Urografia

210,00

 

HSG

126,00

 

PRACOWNIA TOMOGRAFI KOMPUTEROWEJ

 

 

TK głowy bez wzmocnienia kontrastowego

250,00

 

TK głowy bez i ze wzmocnieniem kontrastowym

350,00

 

TK twarzoczaszki bez wzmocnienia kontrastowego

250,00

 

TK twarzoczaszki bez i ze wzmocnieniem kontrastowym

350,00

 

Angio – TK tętnic głowy / szyjnych

400,00

 

Angio – TK tętnic szyjnych

 

 

TK zatok

300,00

 

TK kości skroniowych (uszy)

400,00

 

TK szyi bez wzmocnienia kontrastowego

350,00

 

TK szyi bez i ze wzmocnieniem kontrastowym

350,00

 

TK klatki piersiowej bez wzmocnienia kontrastowego

250,00

 

TK klatki piersiowej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym

350,00

 

TK –HRCT klatki piersiowej bez kontrastu

350,00

 

Agio – TK tętnic klatki piersiowej ( w tym aorta)

400,00

 

TK jamy brzusznej i miednicy małej bez wzmocnienia kontrastowego

250,00

 

TK jamy brzusznej i miednicy małej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym

350,00

 

Agio – TK tętnic jamy brzusznej ( w tym aorta )

400,00

 

TK miednicy małej  bez wzmocnienia kontrastowego

400,00

 

TK miednicy małej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym

500,00

 

TK kończyny górnej bez wzmocnienia kontrastowego

250,00

 

TK kończyny dolnej bez wzmocnienia kontrastowego

250,00

 

Angiografia tętnic kończyn dolnych

400,00

 

TK kręgosłupa szyjnego bez wzmocnienia kontrastowego

250,00

 

TK kręgosłupa szyjnego bez i ze wzmocnieniem kontrastowym

350,00

 

TK kręgosłupa piersiowego bez wzmocnienia kontrastowego

250,00

 

TK kręgosłupa piersiowego bez i ze wzmocnieniem kontrastowym

350,00

 

TK kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego bez wzmocnienia kontrastowego

250,00

 

TK kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego bez i ze wzmocnieniem kontrastowym

350,00

 

URO-CT – urografia

380,00

 

Sporządzenie dokumentacji – płyta DVD

10,00

 BADANIA  NIEINWAZYJNE  SERCA
  Próba wysiłkowa 105,00
  EKG HOLTER 126,00
  RR HOLTER 105,00
  EKG bez opisu 27,00
  EKG z opisem 37,00
INNE  BADANIA  DIAGNOSTYCZNE
  Spirometria 37,00
  Biopsja 158,00
  Cytologia 37,00
  Komputerowe pole widzenia jednego oka 63,00
  Audiometria 27,00
  Badanie KTG 53,00

 

 REHABILITACJA     LECZNICZA

(Poradnia Rehabilitacyjna i Pracownia Fizjoterapii)

 

Lp.

 

Nazwa świadczenia

 

Cena jednostkowa (zł.)

Cena

1 pakietu

(10 zabiegów)

1.

Porada lekarska

142,00

2.

Porada fizjoterapeutyczna

105,00

3.

Porada fizjoterapeutyczna  w domu pacjenta

+ koszt dojazdu

116,00

+2,30

brutto za 1 km przebiegu pojazdu

 

4.

Metody terapeutyczne Mc Kenzy, Mc Timoney Bobath

74,00

5.

Rehabilitacja indywidualna

42,00

Za 1 godz.

378,00

Ćwiczenia w  odciążeniu 1 okolic

16,00

144,00

Wyciąg szyjny lub lędźwiowy

42,00

378,00

6.

Rehabilitacja indywidualna w domu pacjenta

+ koszt dojazdu

84,00

+2,30

brutto za 1 km przebiegu pojazdu

756,00

+2,30

2,30 brutto za 1 km przebiegu pojazdu

7.

Laser

11,00

99,00

8.

Pole magnetyczne

10,00

90,00

9.

Ultradźwięki, Fonoforeza

11,00

99,00

10.

Diadynamik, Jontoforeza, Interdyn, Galwanizacja, Elektrostymulacja, TENS

10,00

90,00

11.

Sollux

8,00

72,00

12.

Diatermia mikrofalowa, Terapuls

11,00

99,00

13.

Masaż podwodny

24,00

216,00

14.

Kąpiel wirowa kkd

27,00

243,00

15.

Kąpiel wirowa kkg

21,00

189,00

16.

Masaż suchy kręgosłupa

42,00

378,00

17.

Masaż obręczy barkowej i odcinka szyjnego kręgosłupa

32,00

288,00

18.

Masaż kończyny dolnej lub górnej

32,00

288,00

19.

Masaż dwóch kończyn  

42,00

378,00

20.

Krioterapia

13,00

117,00

21.

Kinesiotaping      1  aplikacja

27,00

22.

Ćwiczenia grupowe korekcyjne dla dzieci

z wadą postawy (grupa min. 6 osób,

czas realizacji 45 min.)

27,00

270,00

23.

Leczenie falą uderzeniową

105,00

 

                       

 

  OPŁATA ZA WYKONANIE    KSEROKOPII  DOKUMENTÓW ITP.
Lp.

Nazwa

Cena (zł) brutto

 

1.

 

   Kopia kolor   A 4

0,80 za 1 stronę

Każda następna strona 1,30

 

2.

 

   Kopia czarna   A 4

0,40 za 1 stronę

0,60 za 2 strony

              

  OPŁATA  ZA  PRZECHOWYWANIE  ZWŁOK  OSÓB  ZMARŁYCH W SZPITALU
1.

do 72 godz. licząc od godziny,  w której nastąpiła śmierć pacjenta

nieodpłatnie

 

2.

Powyżej 72 godz. licząc od godziny, w której nastąpiła śmierć pacjenta

105,00 zł

za każdą rozpoczętą dobę

 

OPŁATA ZA  USŁUGI WYKONYWANE  PRZEZ KUCHNIĘ   SZPITALNĄ
Lp. Nazwa posiłku/wypieku cena zł
Dania obiadowe
  Cena dla Personelu Cena dla osób z zewnątrz
 1.  
Obiad jednorazowy 2 dania 12,00 14,00
 1.  
Obiad jednorazowy – drugie danie 10,00 11,00
 1.  
Obiad abonamentowy- dwa dania 10,00 12,00
 1.  
Obiad abonamentowy – drugie  danie 8,00 10,00
 1.  
Zupa 3,20 5,20
Śniadania,  Kolacje
1. Śniadanie 9,00
2. Kolacja 9,00
Wypieki
 1.  
Drożdżówka 30,00
 1.  
Rogaliki 31,00
 1.  
Sernik Złota Rosa 65,00
 1.  
Babka 28,00
 1.  
Pizza duża 45,00
Potrawy z jaj
 1.  
Jajecznica na boczku – 2 jaja 4,80
 1.  
Jajo w sosie tatarskim – 1 szt. 2,40
 1.  
Jajo gotowane – 1 szt. 1,40
 1.  
Omlet z jednego jaja – 75 g 2,40
Nabiał
 1.  
Twarożek z cebulą – 100g 2,90
 1.  
Ser żółty – 50g 2,40
 1.  
Serek topiony – 100g 2,90
Wędliny
 1.  
Żywiecka – 50g 2,40
 1.  
Szynka wieprzowa – 50g 2,40
 1.  
Polędwica drobiowa – 50g 2,40
 1.  
Serdelki – 100g 2,40
 1.  
Starowiejska z rusztu – 150g 4,60
Mięsa na zimno
 1.  
Galaretka z drobiu – 150g 3,40
 1.  
Schab w galarecie – 100g 5,70
Mięsa na gorąco
 1.  
Udko pieczone – 250g 5,80
 1.  
Golonka pieczona -1 kg wg  wagi 26,00
 1.  
Karkówka – 150g 7,40
Sałatki – surówki
 1.  
Sałatka jarzynowa – 300g 3,40
 1.  
Sałatka z kurczaka z ananasem – 300g 7,40
 1.  
Surówka z pomidora – 100g 1,70
 1.  
Surówka z ogórka i papryki – 100g 2,90
Dodatki
 1.  
Pomidor – 100g 1,70
 1.  
Ogórek konserwowy – 50g 1,30
 1.  
Kapusta kiszona – 200g 1,70
 1.  
Pieczywo – 150g 1,30
 1.  
Masło – 30g 1,30
 1.  
Dżem – 40g 1,30
 1.  
Musztarda, ketchup, chrzan 1,30
Napoje
1. Kakao -250g  2,40