52 389 62 22 REJESTRACJA PORADNIE WIĘCBORK
52 388 22 25 REJESTRACJA PORADNIE SĘPÓLNO KRAJ.

KONTAKT

Mapa dojazdowa:

NOVUM-MED Sp. z o.o. prowadząca Szpital Powiatowy im dr Adama Gacy i dr Józefa Łaskiego NZOZ w Więcborku
ul. Mickiewicza 26
89-410 Więcbork

sekretariat szpitala:

tel. (52) 3896231
fax: (52) 3897263

e-mail: sekretariat@szpital-wiecbork.pl
ePUAP: /novum_med/SkrytkaESP

REGON: 093213663
NIP: 504-000-89-67

Numery rachunków bankowych:
Bank Spółdzielczy w Więcborku
10 8162 0003 0000 1414 2000 0010

Bank Gospodarstwa Krajowego
31 1130 1075 0002 6158 7320 0001

 

 
 
 
 

Spis telefonów


Izba Przyjęć

52/ 389 62 03 – Izba Przyjęć
52/ 389 62 02 – dyżurka pielęgniarek
52/ 389 70 99 – faks

Oddział Chorób Wewnętrznych

52/ 389 62 04 – sekretariat Oddziału
52/ 389 62 05 – Koordynator/ lekarze
52/ 389 62 06 – dyżurka pielęgniarek

Oddział Pediatryczny

52/ 389 62 07 – Koordynator/ lekarze
52/ 389 62 08 – dyżurka pielęgniarek

Oddział Noworodkowy

52/ 389 62 18 – dyżurka pielęgniarek

Oddział Chirurgii Ogólnej

52/ 389 62 10 – Koordynator/ lekarze
52/ 389 62 11 – dyżurka pielęgniarek
52/ 389 62 04 – sekretariat Oddziału

Oddział Ginekologiczno-Położniczy

52/ 389 62 12 – Koordynator/ lekarze
52/ 389 62 13 – Sekretariat
52/ 389 62 15 – dyżurka pielęgniarek/położnych w części Położniczej
52/ 389 62 16 – dyżurka pielęgniarek/położnych w części Ginekologicznej

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

52/ 389 62 45 – Koordynator/ lekarze
52/ 389 62 46 – dyżurka pielęgniarek

Poradnie Specjalistyczne

Rejestracja –52/ 389 62 22
Poradnia Chirurgii Ogólnej
Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
Poradnia Kardiologiczna
Poradnia Neurologiczna

Poradnia Diabetologiczna
Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
Poradnia Okulistyczna
Poradnia Otolaryngologiczna
Poradnia Psychologiczna
Poradnia Zdrowia Psychicznego
Poradnia Rehabilitacyjna
Poradnia Medycyny Sportowej

Pracownie Diagnostyczne

52/ 389 62 27 – Medyczne Laboratorium Diagnostyczne
52/ 389 62 29 – Pracownia Diagnostyki Obrazowej RTG, TK
52/ 389 62 14 – Pracownia Gastrofiberoskopii
52/ 389 62 51 – Pracownia Fizjoterapii
52/ 389 62 52 – Por. Fizykoter. i Poradnia Psychiatryczna
52/ 389 62 54 – Hydroterapia
52/ 389 62 26 – Dział Farmacji

Administracja

52/ 389 62 63 – fax
52/ 389 62 31 – Sekretariat
52/ 389 62 31 – Prezes Spółki

52/ 389 62 35 – Główna księgowa
52/ 389 62 36 – Pion Organizacyjno – Administracyjny – koordynator
52/ 389 62 34 – Pion Organizacyjno – Administracyjny

52/ 389 62 37 – Zamówienia publiczne, BHP
52/ 389 62 39 – Statystyka Medyczna
52/ 389 62 40 – Zaopatrzenie
52/ 389 62 49 – Pion Techniczno-Gospodarczy
52/ 389 62 50 – Informatyk
52/ 389 62 55 – Położna Epidemiologiczna/ Koordynator Pielęgniarstwa
52/ 389 62 59 – Finanse, Kasa

Inne

52/ 389 62 56 – Sklep medyczny

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

Ewa Kiestrzyn-Kobus
e-mail: iod@szpital-wiecbork.pl
tel. 692-750-790