52 389 62 22 REJESTRACJA PORADNIE WIĘCBORK
52 388 22 25 REJESTRACJA PORADNIE SĘPÓLNO KRAJ.
52 389 62 30 REJESTRACJA POZ
52 389 62 31 SEKRETARIAT

Pełnomocnik Ds. Praw Pacjenta

Pełnomocnikiem do spraw Praw Pacjenta przy NOVUM -MED Sp. z o.o. prowadzącej Szpital Powiatowy NZOZ w Więcborku jest:

lek. Dariusz Wiśniewski
przyjmuje po uprzednim umówieniu telefonicznym nr tel. 52 3896 205

 

Każdy pacjent ma również możliwość zgłoszenia naruszenia przepisów Rzecznikowi Praw Pacjenta działającemu przy Narodowym Funduszu Zdrowia:

Sekcja ds. Skarg i Wniosków Wydziału Spraw Świadczeniobiorców:
ul. Łomżyńska 33, 85-863 Bydgoszcz, pok. 40.1, tel. 52 32-52-959, fax: 737
email: skargi@nfz-bydgoszcz.pl
Adres do korespondencji: ul. Łomżyńska 33, 85-863 Bydgoszcz

Dyrektor Kujawsko–Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ lub Zastępca Dyrektora Ds. Służb Mundurowych i Zastępca Dyrektora Ds. Finansowych przyjmuje interesantów w sprawach skarg w poniedziałki w godz. 15.00-17.00, po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania.
W celu umówienia się na rozmowę należy skontaktować się z sekretariatem pod numerem telefonu 52 32-52-702oraz Rzecznikowi Praw Pacjenta, który jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach ochrony praw pacjentów określonych w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta:

Rzecznik Praw Pacjenta
Pan Bartłomiej Łukasz Chmielowiec

Adresy stron:
na twitterze: https://twitter.com/RzeczPacjenta
na Facebooku https://www.facebook.com/RzecznikPrawPacjenta/

Możliwości kontaktu
Ogólnopolska bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta:
800 – 190 – 590
(z tel. stacjonarnych i komórkowych)
czynna pn. – pt. w godz. 8.00 – 20.00

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa

Sekretariat:
tel.: (22) 532 – 82 – 50
fax.: (22) 532 – 82 – 30
kancelaria@rpp.gov.pl

Przyjęcia interesantów w Biurze:

  • Poniedziałek – w godzinach od 9.00 do 18.00
  • Wtorek – w godzinach od 9.00 do 15.00
  • Środa – w godzinach od 9.00 do 15.00
  • Czwartek – w godzinach od 9.00 do 15.00
  • Piątek – w godzinach od 9.00 do 15.00