52 389 62 22 REJESTRACJA PORADNIE WIĘCBORK
52 388 22 25 REJESTRACJA PORADNIE SĘPÓLNO KRAJ.

Pełnomocnik Ds. Praw Pacjenta

Pełnomocnikiem do spraw Praw Pacjenta przy NOVUM -MED Sp. z o.o. prowadzącej Szpital Powiatowy NZOZ w Więcborku jest:

lek. Dariusz Wiśniewski
przyjmuje po uprzednim umówieniu telefonicznym nr tel. 52 3896 205

 

Każdy pacjent ma również możliwość zgłoszenia naruszenia przepisów Rzecznikowi Praw Pacjenta działającemu przy Narodowym Funduszu Zdrowia:

Sekcja ds. Skarg i Wniosków Wydziału Spraw Świadczeniobiorców:
ul. Łomżyńska 33, 85-863 Bydgoszcz, pok. 40.1, tel. 52 32-52-959, fax: 737
email: skargi@nfz-bydgoszcz.pl
Adres do korespondencji: ul. Łomżyńska 33, 85-863 Bydgoszcz

Dyrektor Kujawsko–Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ lub Zastępca Dyrektora Ds. Służb Mundurowych i Zastępca Dyrektora Ds. Finansowych przyjmuje interesantów w sprawach skarg w poniedziałki w godz. 15.00-17.00, po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania.
W celu umówienia się na rozmowę należy skontaktować się z sekretariatem pod numerem telefonu 52 32-52-702oraz Rzecznikowi Praw Pacjenta, który jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach ochrony praw pacjentów określonych w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta:

Rzecznik Praw Pacjenta
Pan Bartłomiej Łukasz Chmielowiec

Adresy stron:
na twitterze: https://twitter.com/RzeczPacjenta
na Facebooku https://www.facebook.com/RzecznikPrawPacjenta/

Możliwości kontaktu
Ogólnopolska bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta:
800 – 190 – 590
(z tel. stacjonarnych i komórkowych)
czynna pn. – pt. w godz. 8.00 – 20.00

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa

Sekretariat:
tel.: (22) 532 – 82 – 50
fax.: (22) 532 – 82 – 30
kancelaria@rpp.gov.pl

Przyjęcia interesantów w Biurze:

  • Poniedziałek – w godzinach od 9.00 do 18.00
  • Wtorek – w godzinach od 9.00 do 15.00
  • Środa – w godzinach od 9.00 do 15.00
  • Czwartek – w godzinach od 9.00 do 15.00
  • Piątek – w godzinach od 9.00 do 15.00