52 389 62 22 REJESTRACJA PORADNIE WIĘCBORK
52 388 22 25 REJESTRACJA PORADNIE SĘPÓLNO KRAJ.

Poradnia Anestezjologiczna

 

Lokalizacja: budynek główny szpitala, parter

ul. Mickiewicza 26, 89-410 Więcbork


 

Rejestracja do Poradni Anestezjologicznej

 

Rejestracji do Poradni Anestezjologicznej można dokonać osobiście w rejestracji Poradni Specjalistycznych.

Możliwa jest również rejestracja telefoniczna w rejestracji Poradni Specjalistycznej pod numerem telefonu 52 389 62 22

 

Wizyta w poradni Anestezjologicznej

 

Poradnia Anestezjologiczna znajduje się na parterze, gabinet nr 9, czynna:

– wtorek 13.30 do 15.00

– piątek 12.00 do 14.00

 

 

 

W przypadku rezygnacji z leczenia pacjent zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu
w sekretariacie właściwego oddziału:

 

– sekretariat oddziału Chirurgii Ogólnej z Intensywnym Nadzorem Pooperacyjnym
52 – 389 62 04,

 

– sekretariat oddziału Ginekologiczno – Położniczego 52 – 389 6213.


 

 

Nie ma określonych terminów ważności skierowań na leczenie specjalistyczne w poradni czy w szpitalu. Obowiązuje zasada, iż skierowania są ważne do momentu ich realizacji lub tracą ważność w chwili, kiedy ustała przyczyna ich wystawienia.