52 389 62 22 REJESTRACJA PORADNIE WIĘCBORK
52 388 22 25 REJESTRACJA PORADNIE SĘPÓLNO KRAJ.

Struktura organizacyjna

Powiat Sępoleński jest jedynym Wspólnikiem ze 100% udziałem w Spółce pn. NOVUM-MED Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Więcborku przy ul. A.Mickiewicza 26.

NOVUM-MED jest podmiotem leczniczym prowadzonym w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która wykonuje swoją działalność za pomocą przedsiębiorstw, jednostek i komórek organizacyjnych z przeważającą działalnością w rodzaju szpitalnictwa.

Szpital Powiatowy im. dr Adama Gacy i dr Józefa Łaskiego NZOZ w Więcborku prowadzony przez NOVUM- MED Sp. z o. o. posiada w swojej strukturze organizacyjnej 6 oddziałów, o łącznej liczbie 147 łóżek, Pracownie Diagnostyczne, Poradnie Specjalistyczne, Rehabilitację Leczniczą, Zespoły Ratownictwa Medycznego, Podstawową Opiekę Zdrowotną i Podstawową Opiekę Zdrowotną w zakresie Nocnej i Świątecznej Ambulatoryjnej i Wyjazdowej Opieki Lekarskiej i Pielęgniarskiej, Transport Sanitarny.

Rocznie przyjmowanych jest do Szpitala około 6000 pacjentów oraz udzielanych jest około 31 000 porad specjalistycznych.