52 389 62 22 REJESTRACJA PORADNIE WIĘCBORK
52 388 22 25 REJESTRACJA PORADNIE SĘPÓLNO KRAJ.
52 389 62 30 REJESTRACJA POZ
52 389 62 31 SEKRETARIAT

Struktura organizacyjna

Powiat Sępoleński jest jedynym Wspólnikiem ze 100% udziałem w Spółce pn. NOVUM-MED Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Więcborku przy ul. A.Mickiewicza 26.

NOVUM-MED jest podmiotem leczniczym prowadzonym w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która wykonuje swoją działalność za pomocą przedsiębiorstw, jednostek i komórek organizacyjnych z przeważającą działalnością w rodzaju szpitalnictwa.

Szpital Powiatowy im. dr Adama Gacy i dr Józefa Łaskiego NZOZ w Więcborku prowadzony przez NOVUM- MED Sp. z o. o. posiada w swojej strukturze organizacyjnej 6 oddziałów, o łącznej liczbie 147 łóżek, Pracownie Diagnostyczne, Poradnie Specjalistyczne, Rehabilitację Leczniczą, Zespoły Ratownictwa Medycznego, Podstawową Opiekę Zdrowotną i Podstawową Opiekę Zdrowotną w zakresie Nocnej i Świątecznej Ambulatoryjnej i Wyjazdowej Opieki Lekarskiej i Pielęgniarskiej, Transport Sanitarny.

Rocznie przyjmowanych jest do Szpitala około 6000 pacjentów oraz udzielanych jest około 31 000 porad specjalistycznych.