52 389 62 22 REJESTRACJA PORADNIE WIĘCBORK
52 388 22 25 REJESTRACJA PORADNIE SĘPÓLNO KRAJ.

Poradnia Geriatryczna

Rejestracja:

52 389 62 22
664 995 128

Imię i nazwisko osób udzielających świadczeń

Dni i godziny  udzielania świadczeń:
lek. Anna Bobbe

wtorek*

1100 – 1400

* szczegółowe terminy przyjęć pacjentów podane są na wywieszkach w PS

 

Rejestracja do poradni odbywa się:


Lokalizacja

budynek A, parter, 
ul. Mickiewicza 26, Więcbork


Dokumenty potrzebne do wizyty w Poradni
Geriatrycznej:

  • skierowanie wydane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego ,
  • pełna dokumentacja medyczna z dotychczasowego leczenia,
  • aktualne wyniki badań

 W przypadku rezygnacji z umówionej wizyty lub badania prosimy o odwołanie wizyty!
Umożliwi to przyjęcie w tym terminie innego pacjenta.