52 389 62 22 REJESTRACJA PORADNIE WIĘCBORK
52 388 22 25 REJESTRACJA PORADNIE SĘPÓLNO KRAJ.
52 389 62 31 SEKRETARIAT

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne

Kontakt:

52 389 62 27

 

Lokalizacja:

budynek C – I piętro

Uprzejmie informujemy, że od dnia 17 grudnia 2018r. Rejestracja oraz Punkt Pobrań Materiału do Badań przeniesiony zostaje do budynku głównego Szpitala (parter budynku głównego – hol Rejestracji Poradni Specjalistycznych i POZ, pomieszczenie Gabinetu Zabiegowego POZ).

Godziny pobierania materiału do badań: 7:30 – 10:30.

Wydawanie wyników: 11:00 – 17:00

w budynku Medycznego Laboratorium Diagnostycznego.

Przyjmowanie i pobieranie materiału do badań

 • od poniedziałku do piątku w godzinach od 730– 1100

Odbiór wyników badań laboratoryjnych

 • od poniedziałku do piątku w godzinach od 730– 1800

 

Badania laboratoryjne wykonywane są:

 • nieodpłatnie – na podstawie pisemnego skierowania wystawionego przez lekarza zlecającego w ramach zawartych umów,
 • odpłatnie – dla pacjentów nie posiadających skierowań lub leczących się w prywatnych gabinetach lekarskich.

 

Za prawidłowe funkcjonowanie Medycznego Laboratorium Diagnostycznego odpowiedzialna jest Firma pod nazwą: Vitalabo Laboratoria Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy. Wskazana Firma świadczy usługi na rzecz NOVUM-MED.

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne wykonuje badania z zakresu:

 • analityki ogólnej;
 • chemii klinicznej;
 • hematologii;
 • hemostazy;
 • immunochemii;
 • markerów nowotworowych;
 • elektrolitów i równowagi kwasowo – zasadowej;
 • serologii grup krwi;
 • transfuzjologii serologicznej;
 • oraz zleca specjalistyczne badania podwykonawcom

Usługi wykonuje Medyczne Laboratorium Diagnostyczne pod Firmą VITALABO przez profesjonalny zespół diagnostów laboratoryjnych posiadających specjalizację z analityki klinicznej, mikrobiologii oraz zespół doświadczonych techników.

Cennik badań (strona Vitalabo)