52 389 62 22 REJESTRACJA PORADNIE WIĘCBORK
52 388 22 25 REJESTRACJA PORADNIE SĘPÓLNO KRAJ.

RTG

Kontakt   52 389 62 29

Pracownia czynna poniedziałek –  piątek, godz. 800 – 1900

Lokalizacja budynek A – parter

 

UWAGA!  Nie ma możliwości wykonania badania RTG bez skierowania od lekarza!

 Wykonanie badania nie wymaga wcześniejszej rejestracji.

Pacjentki będące w ciąży proszone o poinformowanie o tym fakcie personel pracowni.

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko

Odbiór wyników

  • od poniedziałku do piątku w godz. od 800– 19 w pracowni RTG za okazaniem dokumentu tożsamości.
  • odbiór wyników przez osoby trzecie wymaga okazania pisemnego upoważnienia osoby badanej.

Wynik badania wydawany pacjentowi składa się z opisu i płyty CD z nagranym obrazem.

02.12.2022 r. – Sprawozdanie z badań promieniowania rentgenowskiego