52 389 62 22 REJESTRACJA PORADNIE WIĘCBORK
52 388 22 25 REJESTRACJA PORADNIE SĘPÓLNO KRAJ.

Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego

Koordynator  Oddziału
lek. Dariusz Wiśniewski, specjalista chorób wewnętrznych, specjalista diabetologii

 

Pielęgniarka  Koordynująca
Justyna Szmidt, mgr pielęgniarstwa, specjalistka pielęgniarstwa geriatrycznego


Kontakt

Gabinet lekarski 52 389 62 05
Dyżurka pielęgniarek 52 389 62 06
Sekretariat 52 389 62 04

 

Lokalizacja
budynek A – parter

 


Informacje o oddziale

Oddział świadczymy usługi diagnostyczne, lecznicze oraz pielęgnacyjne z zakresu wszystkich schorzeń z szerokiej dziedziny chorób wewnętrznych. Hospitalizujemy pacjentów ze schorzeniami:

  • układów – krążenia, oddechowego, krwiotwórczego, moczowego, pokarmowego
  • metabolicznymi oraz endokrynologicznymi
  • narządu ruchu.

Liczną grupę pacjentów ogółem stanowią osoby ze schorzeniami geriatrycznymi oraz zakwalifikowani do leczenia objawowego. Leczeniem obejmujemy również stany ostrych zatruć nie wymagające interwencji Oddziału Intensywnej Terapii.
Dostęp do pełnego zakresu badań: laboratoryjnych, mikrobiologicznych, endoskopowych (gastroskopia, kolonoskopia) i radiologicznych, w tym tomografii komputerowej, USG, badań dopplerowskich. W pracowni Nieinwazyjnej Diagnostyki Kardiologicznej przeprowadzamy badania: prób wysiłkowych , Holtera Ekg i RR, echokardiografii, spirometrii, wskaźnika kostka- ramię (ABI).

Zespół medyczny stanowi profesjonalna kadra lekarzy i pielęgniarek, stale podnosząca kwalifikacje zawodowe i rozszerzająca zakres swoich kompetencji. Działania diagnostyczno- lecznicze, empatia i zaangażowanie z jakim podchodzimy do pacjenta sprawiają, iż otaczamy naszych chorych opieką profesjonalną i holistyczną.

 

Udzielanie informacji
Informacji o stanie zdrowia pacjenta udziela Koordynator oddziału lub lekarz prowadzący, bezpośrednio pacjentowi lub osobie upoważnionej przez pacjenta.

 

Wypisy
Odbiór kart wypisowych odbywa się w sekretariacie oddziału na I piętrze w godzinach od 1400– 1500