52 389 62 22 REJESTRACJA PORADNIE WIĘCBORK
52 388 22 25 REJESTRACJA PORADNIE SĘPÓLNO KRAJ.
52 389 62 31 SEKRETARIAT

Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego

Koordynator  Oddziału
lek. Dariusz Wiśniewski, specjalista chorób wewnętrznych, specjalista diabetologii

 

Pielęgniarka  Koordynująca
Justyna Szmidt, mgr pielęgniarstwa, specjalistka pielęgniarstwa geriatrycznego


Kontakt

Gabinet lekarski 52 389 62 05
Dyżurka pielęgniarek 52 389 62 06
Sekretariat 52 389 62 04

 

Lokalizacja
budynek A – parter


Odwiedziny

  • w dni powszednie w godzinach od 1400-– 2000
  • w soboty, niedziele i dni świąteczne w godzinach od 1200– 2000
  • jednego Pacjenta jednocześnie mogą odwiedzać tylko dwie osoby.
  • w indywidualnych przypadkach koordynator oddziału lub lekarz dyżurny może zezwolić na odwiedziny w innym czasie.
  • Dzieci do lat 13 mogą odwiedzać pacjentów wyłącznie z osobą dorosłą. Z uwagi na warunki sanitarno-epidemiologiczne oraz możliwe sytuacje stresowe zaleca się, by nie wprowadzać dzieci do lat 13 na teren oddziałów szpitalnych

Informacje o oddziale

Oddział świadczymy usługi diagnostyczne, lecznicze oraz pielęgnacyjne z zakresu wszystkich schorzeń z szerokiej dziedziny chorób wewnętrznych. Hospitalizujemy pacjentów ze schorzeniami:

  • układów – krążenia, oddechowego, krwiotwórczego, moczowego, pokarmowego
  • metabolicznymi oraz endokrynologicznymi
  • narządu ruchu.

Liczną grupę pacjentów ogółem stanowią osoby ze schorzeniami geriatrycznymi oraz zakwalifikowani do leczenia objawowego. Leczeniem obejmujemy również stany ostrych zatruć nie wymagające interwencji Oddziału Intensywnej Terapii.
Dostęp do pełnego zakresu badań: laboratoryjnych, mikrobiologicznych, endoskopowych (gastroskopia, kolonoskopia) i radiologicznych, w tym tomografii komputerowej, USG, badań dopplerowskich. W pracowni Nieinwazyjnej Diagnostyki Kardiologicznej przeprowadzamy badania: prób wysiłkowych , Holtera Ekg i RR, echokardiografii, spirometrii, wskaźnika kostka- ramię (ABI).

Zespół medyczny stanowi profesjonalna kadra lekarzy i pielęgniarek, stale podnosząca kwalifikacje zawodowe i rozszerzająca zakres swoich kompetencji. Działania diagnostyczno- lecznicze, empatia i zaangażowanie z jakim podchodzimy do pacjenta sprawiają, iż otaczamy naszych chorych opieką profesjonalną i holistyczną.

 

Udzielanie informacji
Informacji o stanie zdrowia pacjenta udziela Koordynator oddziału lub lekarz prowadzący, bezpośrednio pacjentowi lub osobie upoważnionej przez pacjenta.

 

Wypisy
Odbiór kart wypisowych odbywa się w sekretariacie oddziału w godzinach od 1400– 1500