52 389 62 22 REJESTRACJA PORADNIE WIĘCBORK
52 388 22 25 REJESTRACJA PORADNIE SĘPÓLNO KRAJ.

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Koordynator Oddziału
lek. Małgorzata Tchórzewska-Hoszek, specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

 

Pielęgniarka Koordynująca
Kędzia Ewa, mgr pielęgniarstwa,specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki medycznej


Kontakt:

Gabinet lekarski 52 389 62 45
Dyżurka pielęgniarek 52 389 62 46

 

Lokalizacja:
budynek A – I piętro

 

 

Informacje o oddziale:
Zespół Oddziału składa się z doświadczonych specjalistów lekarzy i pielęgniarek Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
zajmuje się leczeniem Pacjentów znajdujących się w stanie bezpośredniego zagrożenia utraty życia lub zdrowia z różnych przyczyn chorobowych lub urazowych wymagających wsparcia oddechowego, nerkowego lub wątrobowego. Przyjmowani są Pacjenci kierowani z oddziałów szpitala, innych szpitali a także przez zespoły Ratownictwa Medycznego.
Oddział dysponuje czterema stanowiskami (w tym jedno izolowane) z pełnym wyposażeniem zgodnie z obowiązującymi standardami.
Pacjenci otoczeni są całodobową i pełną opieką przez wyspecjalizowany personel medyczny.

 

Informacje o stanie zdrowia i odwiedziny pacjenta przebywającego w oddziale.

  1. Informacje o stanie zdrowia pacjentowi, opiekunowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez chorego udziela lekarz kierujący oddziałem lub lekarz oddziałowy. W czasie dyżuru w wyjątkowych sytuacjach informację udziela lekarza dyżurny.

  2. Nie udziela się informacji o stanie zdrowia pacjenta przez telefon.

  3. Udział członka rodziny lub innej wskazanej przez chorego osoby w procesie opieki jest dopuszczalny wyłącznie w zakresie i na zasadach ustalonych z personelem medycznym oddziału i za jego zgodą.