52 389 62 22 REJESTRACJA PORADNIE WIĘCBORK
52 388 22 25 REJESTRACJA PORADNIE SĘPÓLNO KRAJ.

Opieka Duszpasterska

Prosimy, aby w stanie zagrożenia epidemicznego we Mszy św. odprawianej w kaplicy szpitalnej nie uczestniczyły osoby z zewnątrz.

  1. Kaplica Szpitalna znajduje się na poziomie „- 1” w nowym budynku szpitala. 
  2. Msza Święta w Kaplicy Szpitalnej odprawiana jest w każdą sobotę o godzinie 1600 .
  3. Opiekę duszpasterską w szpitalu sprawują księża wyznania rzymsko- katolickiego z parafii pw. Wniebowzięcia NMP i Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza. 
  4. Pacjenci Szpitala mają możliwości przyjmowania Sakramentów Świętych (Komunii, Pokuty i Namaszczenia Chorych) w Kaplicy Szpitalnej oraz podczas obchodu duszpasterskiego w oddziałach. 
  5. Sakrament Namaszczenia Chorych jest udzielany na życzenie chorego lub jego rodziny.
  6. W przypadku gdy pacjent (lub jego najbliższe osoby) poprosi o opiekę duchową kapłanów innego wyznania – ma prawo samodzielnie (lub przez wskazaną osobę) bądź pielęgniarkę zawiadomić duchownego wskazanej przez siebie religii.