52 389 62 22 REJESTRACJA PORADNIE WIĘCBORK
52 388 22 25 REJESTRACJA PORADNIE SĘPÓLNO KRAJ.
52 389 62 30 REJESTRACJA POZ
52 389 62 31 SEKRETARIAT

Opieka Duszpasterska

  1. Kaplica Szpitalna znajduje się na poziomie “- 1” w nowym budynku szpitala. 
  2. Msza Święta w Kaplicy Szpitalnej odprawiana jest w każdą sobotę o godzinie 1600 .
  3. Opiekę duszpasterską w szpitalu sprawują księża wyznania rzymsko- katolickiego z parafii pw. Wniebowzięcia NMP i Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza. 
  4. Pacjenci Szpitala mają możliwości przyjmowania Sakramentów Świętych (Komunii, Pokuty i Namaszczenia Chorych) w Kaplicy Szpitalnej oraz podczas obchodu duszpasterskiego w oddziałach. 
  5. Sakrament Namaszczenia Chorych jest udzielany na życzenie chorego lub jego rodziny.
  6. W przypadku gdy pacjent (lub jego najbliższe osoby) poprosi o opiekę duchową kapłanów innego wyznania – ma prawo samodzielnie (lub przez wskazaną osobę) bądź pielęgniarkę zawiadomić duchownego wskazanej przez siebie religii.