52 389 62 22 REJESTRACJA PORADNIE WIĘCBORK
52 388 22 25 REJESTRACJA PORADNIE SĘPÓLNO KRAJ.
52 389 62 31 SEKRETARIAT

Oddział Chirurgii Ogólnej z Salą Intensywnego Nadzoru Pooperacyjnego

Koordynator Oddziału
dr n. med. Stanisław Prywiński, specjalista w zakresie chirurgii ogólnej

 

Pielęgniarka Koordynująca
Marlena Świderska, specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego


Kontakt
:

Gabinet lekarski 52 389 62 10
Dyżurka pielęgniarek 52 389 62 11
Sekretariat 52 389 62 04

 

Lokalizacja:
budynek A – I piętro

 

Informacje o oddziale
Oddział Chirurgii Ogólnej oferuje duży zakres usług medycznych. Obejmuje on operacje o charakterze planowym, operacje w trybie pilnym oraz szeroką diagnostykę przewodu pokarmowego.

Zabiegi operacyjne o charakterze planowym:

 • wycięcie pęcherzyka żółciowego metodą laparoskopową i klasyczną,  
 • operacje plastyczne przepuklin brzusznych, pępkowych, udowych i pachwinowych z użyciem siatek syntetycznych,   
 • operacje chirurgiczne tarczycy,
 • endoskopowe operacje założenia przetoki odżywczej (PEG),  
 • endoskopowe usuwanie polipów i innych zmian przewodu pokarmowego,  
 • operacje szczeliny odbytu, zatoki włosowej, przetoki okołoodbytniczej,  
 • leczenie chirurgiczne i zachowawcze stopy cukrzycowej i niewydolności krążenia obwodowego zarówno w miażdżycy naczyń tętniczych jak i cukrzycy,
 • operacje żylaków odbytu,
 • operacje żylaków kończyn dolnych.

Okres oczekiwania na zabieg operacyjny jest krótki: Terminy zabiegów staramy się dostosowywać do indywidualnych preferencji czasowych Naszych Pacjentów.

 W Oddziale wykonywane są również operacje w chorobach o charakterze nagłym, wymagające niezwłocznych interwencji, w tym:

 • operacje perforacji w przebiegu choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy,
 • operacji w krwawieniach z przewodu pokarmowego z różnych przyczyn,
 • operacji w niedrożnościach przewodu pokarmowego,
 • operacji ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego,
 • operacji w uwięźnięciu przepuklin itp.

Wszystkie zabiegi operacyjne odbywają się w pomieszczeniach nowo wybudowanego, klimatyzowanego Bloku Operacyjnego z użyciem sprzętu specjalistycznego spełniającego wszystkie najwyższe normy, zmniejszając znacznie ryzyko powikłań pooperacyjnych wczesnych jak i późnych.

Chorzy przyjęci do Oddziału Chirurgicznego objęci są pełną profilaktyką przeciwzakrzepową i przeciwzatorową.

Z dużą uwagą wobec Pacjentów Oddziału Chirurgicznego podchodzimy również do zapobiegania i ograniczenia dolegliwości związanych z bólem pooperacyjnym i bólem w trakcie leczenia innych chorób.

Z uwagi na rozległość niektórych metod operacyjnych, w przypadku Pacjentów w stanach ciężkich, Pacjentów obciążonych zagrożeniami w zakresie chorób towarzyszących Pacjent w trybie planowym zostaje przekazany do Oddziału Intensywnej Terapii, co umożliwia stałą kontrolę funkcji życiowych oraz monitorowania pooperacyjnego przez zespół anestezjologiczno-chirurgiczny.  

Przyjmujemy Pacjentów do leczenia z całej Polski.

W Oddziale Chirurgicznym prowadzimy diagnostykę chorób w oparciu o aparaturę endoskopową, tomografię komputerową.

Wszystkie badania kolonoskopowe wykonujemy w znieczuleniu, w szczególnych przypadkach znieczulamy również pacjentów do gastrofiberoskopii.

 

Udzielanie informacji:
Informacji o stanie zdrowia pacjenta udziela Koordynator oddziału lub lekarz prowadzący, bezpośrednio pacjentowi lub osobie upoważnionej przez pacjenta.

 

Wypisy:
Odbiór kart wypisowych odbywa się w sekretariacie oddziału na I pietrze w godzinach od 1100– 1300