52 389 62 22 REJESTRACJA PORADNIE WIĘCBORK
52 388 22 25 REJESTRACJA PORADNIE SĘPÓLNO KRAJ.

Regulamin dla odwiedzających

W związku z utrzymującym się stanem zagrożenia epidemicznego ( Dz.U. 2022 poz. 2736) odwiedziny pacjentów w oddziałach szpitalnych odbywają się wg poniższych zasad:

 

 1. Odwiedziny Pacjentów mogą odbywać się codziennie w godzinach 1430 – 1630.
 2. Do jednego Pacjenta może wejść  jedna osoba.
 3. Odwiedziny u jednego Pacjenta nie mogą trwać dłużej niż 15 min.
 4. W sytuacjach nagłych, takich jak nagłe pogorszenie stanu zdrowia Pacjenta lub terminalny stan Pacjenta odwiedziny są możliwe po uzgodnieniu z Koordynatorem Oddziału lub Lekarzem Dyżurnym.
 5. Osoba odwiedzająca Pacjenta nie może mieć objawów infekcji (kaszlu, kataru, gorączki, bólu gardła).
 6. W trakcie przebywania w obrębie obiektów Szpitala, w tym w salach chorych, osobę odwiedzającą obowiązuje założona na twarzy maseczka ochronna.
 7. W godzinach odwiedzin możliwe jest dostarczenie Pacjentom przez osobę odwiedzającą niezbędnych lub brakujących rzeczy bezpośrednio do oddziału.
 8. Nadzór nad ruchem osób odwiedzających pełni Personel z danego oddziału.
 9. Odrębne wewnętrzne zasady przebywania osób odwiedzających lub towarzyszących obowiązują na Oddziałach: Pediatrycznym z Pododdziałem Niemowlęcym, Anestezjologii
  i Intensywnej Terapii.

                                                                                                                      

                                                                                                                      Aktualizacja z dnia 03.02.2023r.


 O CZYM JESZCZE MUSZĄ WIEDZIEĆ ODWIEDZAJĄCY?

1. Pacjentów nie mogą odwiedzać osoby:

 • dotknięte chorobą zakaźną lub wirusowymi infekcjami dróg oddechowych,
 • w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub znajdujące się pod wpływem działania środków psychoaktywnych.

2. Jednego pacjenta w tym samym czasie mogą odwiedzać maksymalnie dwie osoby.

3. Dzieci do lat 13 mogą odwiedzać pacjentów wyłącznie z osobą dorosłą. Z uwagi na warunki sanitarno-
    epidemiologiczne oraz możliwe sytuacje stresowe zaleca się, by nie wprowadzać dzieci do lat 13 na teren
    oddziałów szpitalnych

4. Odwiedzający są zobowiązani:

 • zachowywać się kulturalnie i podporządkować się wszelkim poleceniom personelu Szpitala,
 • ograniczyć korzystanie z telefonów komórkowych,

5. Odwiedzającym zabrania się:

 • dostarczania Pacjentom alkoholu, papierosów oraz artykułów, które zostały zabronione przez lekarza,
 • siadania na łóżkach szpitalnych,
 • wieszania na łóżkach odzieży,
 • prowadzenia głośnych rozmów,
 • palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych,
 • wprowadzania zwierząt,
 • chodzenia po salach innych niż ta, w której znajduje się odwiedzany Pacjent,
 • podłączania w salach chorych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, z wyjątkiem uzasadnionych przypadków i tylko za zgodą personelu oddziału.