52 389 62 22 REJESTRACJA PORADNIE WIĘCBORK
52 388 22 25 REJESTRACJA PORADNIE SĘPÓLNO KRAJ.
52 389 62 30 REJESTRACJA POZ
52 389 62 31 SEKRETARIAT

Regulamin dla odwiedzających

W trosce o dobro naszych Pacjentów i prawidłowość funkcjonowania oddziałów zostały ustalone godziny odwiedzin:

 

Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego

 • w dni powszednie w godz. od 1400 do 2000
 • w niedzielę i święta w godz. od 1200 do 2000

 

Oddział Chirurgii Ogólnej z Salą Intensywnego Nadzoru Pooperacyjnego

 • w dni powszednie w godz. od 1300 do 2000
 • w niedzielę i święta w godz. od 1300 do 2000

Oddział Ginekologiczno-Położniczy

 • w dni powszednie w godz. od 1400 do 1900
 • w niedzielę i święta w godz. od 1400 do 1900

 

Oddział Pediatryczny z Pododdziałem Niemowlęcym

 • w dni powszednie w godzinach od 1400-– 1800
 • w niedziele i święta w godzinach od 1300-– 1800

 

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

 • odwiedziny tylko za zgodą Ordynatora/ Koordynatora Oddziału

 

O CZYM JESZCZE MUSZĄ WIEDZIEĆ ODWIEDZAJĄCY?

1. Pacjentów nie mogą odwiedzać osoby:

 • dotknięte chorobą zakaźną lub wirusowymi infekcjami dróg oddechowych,
 • w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub znajdujące się pod wpływem działania środków psychoaktywnych.

2. Jednego pacjenta w tym samym czasie mogą odwiedzać maksymalnie dwie osoby.

3. Dzieci do lat 13 mogą odwiedzać pacjentów wyłącznie z osobą dorosłą. Z uwagi na warunki sanitarno-
    epidemiologiczne oraz możliwe sytuacje stresowe zaleca się, by nie wprowadzać dzieci do lat 13 na teren
    oddziałów szpitalnych

4. Odwiedzający są zobowiązani:

 • zachowywać się kulturalnie i podporządkować się wszelkim poleceniom personelu Szpitala,
 • ograniczyć korzystanie z telefonów komórkowych,

5. Odwiedzającym zabrania się:

 • dostarczania Pacjentom alkoholu, papierosów oraz artykułów, które zostały zabronione przez lekarza,
 • siadania na łóżkach szpitalnych,
 • wieszania na łóżkach odzieży,
 • prowadzenia głośnych rozmów,
 • palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych,
 • wprowadzania zwierząt,
 • chodzenia po salach innych niż ta, w której znajduje się odwiedzany Pacjent,
 • podłączania w salach chorych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, z wyjątkiem uzasadnionych przypadków i tylko za zgodą personelu oddziału.