52 389 62 22 REJESTRACJA PORADNIE WIĘCBORK
52 388 22 25 REJESTRACJA PORADNIE SĘPÓLNO KRAJ.

Izba Przyjęć Szpitala

Pielęgniarka Koordynująca
M. Przymuszała pielęgniarka specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego

 

Kontakt

 Izba Przyjęć 52 389 62 02
 Dyżurka pielęgniarek 52 389 62 03
 Faks 52 389 70 99

 

Lokalizacja
budynek A – parter

 

Przyjęcie do Szpitala

Tryb planowy
Pacjenci ze skierowaniem oraz z ustalonym terminem przyjęcia – przyjmowani są w godzinach od 730 do 1500.

W przypadku nie zgłoszenia się w wyznaczonym wcześniej terminie przyjęcia planowego- pacjent zostanie skreślony z listy oczekujących.

 

Pacjent do planowego przyjęcia powinien zgłosić się z wymaganymi dokumentami:

 • skierowaniem na hospitalizację wystawionym przez uprawnionego lekarza,
 • dokumentem tożsamości (dowód osobisty lub paszport w przypadku obcokrajowców),
 • dokumentem potwierdzającym uprawnienia do bezpłatnej opieki medycznej.
 • wynikami badań wykonywanych w POZ lub Poradni Specjalistycznej,
 • kartami informacyjnymi z wcześniejszych pobytów w szpitalu,

 

Zgłaszając się do Szpitala pacjent powinien zabrać ze sobą:

 • piżamę i kapcie,
 • bieliznę osobistą,
 • szlafrok,
 • ręcznik,
 • przybory toaletowe,
 • sztućce.

Tryb nagły
Skierowanie nie jest wymagane w stanach nagłego zagrożenia zdrowia lub życia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 roku nr 210 poz 2135 z późn. zm.).

W przypadku osób, które nie ukończyły 16 roku życia, wszystkie dokumenty podpisywane są przez rodziców bądź prawomocnych opiekunów. Osoby w wieku 16-18 lat podpisują dokumenty wraz z rodzicami bądź prawomocnymi opiekunami. Samodzielnie podpisują dokumenty osoby, które ukończyły 18 lat.
W przypadku osób chorych psychicznie bądź ubezwłasnowolnionych wymagane są podpisy prawnych opiekunów.

 Depozyt

Pacjenci wymagający całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych mają prawo do przechowywania ubrań i obuwia w depozycie ubrań, a przedmiotów wartościowych w depozycie przeznaczonym dla rzeczy wartościowych.