52 389 62 22 REJESTRACJA PORADNIE WIĘCBORK
52 388 22 25 REJESTRACJA PORADNIE SĘPÓLNO KRAJ.
52 389 62 31 SEKRETARIAT

Izba Przyjęć Szpitala

Pielęgniarka Koordynująca
M. Przymuszała mgr pielęgniarstwa

 

Kontakt

 Izba Przyjęć 52 389 62 02
 Dyżurka pielęgniarek 52 389 62 03
 Faks 52 389 70 99

 

Lokalizacja
budynek A – parter

 

Przyjęcie do Szpitala

Tryb planowy
Pacjenci ze skierowaniem oraz z ustalonym terminem przyjęcia – przyjmowani są w godzinach od 730 do 1500.

W przypadku nie zgłoszenia się w wyznaczonym wcześniej terminie przyjęcia planowego- pacjent zostanie skreślony z listy oczekujących.

 

Pacjent do planowego przyjęcia powinien zgłosić się z wymaganymi dokumentami:

 • skierowaniem na hospitalizację wystawionym przez uprawnionego lekarza,
 • dokumentem tożsamości (dowód osobisty lub paszport w przypadku obcokrajowców),
 • dokumentem potwierdzającym uprawnienia do bezpłatnej opieki medycznej.
 • wynikami badań wykonywanych w POZ lub Poradni Specjalistycznej,
 • kartami informacyjnymi z wcześniejszych pobytów w szpitalu,

 

Zgłaszając się do Szpitala pacjent powinien zabrać ze sobą:

 • piżamę i kapcie,
 • bieliznę osobistą,
 • szlafrok,
 • ręcznik,
 • przybory toaletowe,
 • sztućce.

Tryb nagły
Skierowanie nie jest wymagane w stanach nagłego zagrożenia zdrowia lub życia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 roku nr 210 poz 2135 z późn. zm.).

W przypadku osób, które nie ukończyły 16 roku życia, wszystkie dokumenty podpisywane są przez rodziców bądź prawomocnych opiekunów. Osoby w wieku 16-18 lat podpisują dokumenty wraz z rodzicami bądź prawomocnymi opiekunami. Samodzielnie podpisują dokumenty osoby, które ukończyły 18 lat.
W przypadku osób chorych psychicznie bądź ubezwłasnowolnionych wymagane są podpisy prawnych opiekunów.

 Depozyt

Pacjenci wymagający całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych mają prawo do przechowywania ubrań i obuwia w depozycie ubrań, a przedmiotów wartościowych w depozycie przeznaczonym dla rzeczy wartościowych.