52 389 62 22 REJESTRACJA PORADNIE WIĘCBORK
52 388 22 25 REJESTRACJA PORADNIE SĘPÓLNO KRAJ.
52 389 62 30 REJESTRACJA POZ
52 389 62 31 SEKRETARIAT

Misja

Jesteśmy odpowiedzialni przede wszystkim wobec Pacjentów oraz wszystkich osób korzystających z naszych usług.

Misja naszego Szpitala brzmi:

“Leczyć, pielęgnować, wspierać: Twoje zdrowie – naszym celem”

Polityka Jakości naszego Szpitala wypływa z misji, dla spełnienia której została powołana.

Przyjęta polityka jest wyzwaniem i motywacją do działań personelu, zmierzających do dostarczenia Pacjentom usług medycznych najwyższej jakości i realizowania ich w oparciu o najnowsze osiągnięcia wiedzy medycznej.

Personel, systematycznie podnoszący swoje kwalifikacje, potrafi tak zaplanować procesy diagnostyczne, lecznicze i pielęgnacyjne, by osiągnąć i zrealizować wyznaczone cele.

Czujemy się zobowiązani do spełniania wymagań i przestrzegania prawa ze szczególnym uwzględnieniem Praw Pacjentów oraz do ciągłego doskonalenia skuteczności Systemu Zarządzania Jakością.

Zarząd Spółki deklaruje pełne zaangażowanie własne i całego personelu we wdrażanie i utrzymanie Systemu Zarządzania Jakością, jego stałe doskonalenie, skierowane szczególnie na usatysfakcjonowanie Pacjenta i zaspokojenie Jego potrzeb.