52 389 62 22 REJESTRACJA PORADNIE WIĘCBORK
52 388 22 25 REJESTRACJA PORADNIE SĘPÓLNO KRAJ.

Misja

Jesteśmy odpowiedzialni przede wszystkim wobec Pacjentów oraz wszystkich osób korzystających z naszych usług.

Misja naszego Szpitala brzmi:

„Leczyć, pielęgnować, wspierać: Twoje zdrowie – naszym celem”

Polityka Jakości naszego Szpitala wypływa z misji, dla spełnienia której została powołana.

Przyjęta polityka jest wyzwaniem i motywacją do działań personelu, zmierzających do dostarczenia Pacjentom usług medycznych najwyższej jakości i realizowania ich w oparciu o najnowsze osiągnięcia wiedzy medycznej.

Personel, systematycznie podnoszący swoje kwalifikacje, potrafi tak zaplanować procesy diagnostyczne, lecznicze i pielęgnacyjne, by osiągnąć i zrealizować wyznaczone cele.

Czujemy się zobowiązani do spełniania wymagań i przestrzegania prawa ze szczególnym uwzględnieniem Praw Pacjentów oraz do ciągłego doskonalenia skuteczności Systemu Zarządzania Jakością.

Zarząd Spółki deklaruje pełne zaangażowanie własne i całego personelu we wdrażanie i utrzymanie Systemu Zarządzania Jakością, jego stałe doskonalenie, skierowane szczególnie na usatysfakcjonowanie Pacjenta i zaspokojenie Jego potrzeb.