52 389 62 22 REJESTRACJA PORADNIE WIĘCBORK
52 388 22 25 REJESTRACJA PORADNIE SĘPÓLNO KRAJ.

Władze Spółki

Władzami Spółki są:

  1. Zgromadzenie Wspólników.
  2. Rada Nadzorcza.
  3. Zarząd.

Najwyższym organem statutowym Spółki jest Zgromadzenie Wspólników NOVUM-MED Sp. z o.o. Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Zarząd Powiatu Sępoleńskiego.

Organem nadzoru nad działalnością Spółki jest Rada Nadzorcza, którą powołuje Zgromadzenie Wspólników.

Organem pełniącym funkcje wykonawcze i zarządzające jest jednoosobowy Zarząd Spółki reprezentowany przez Prezes Zarządu, którego powołuje oraz odwołuje Rada Nadzorcza NOVUM-MED Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Więcborku przy ul. A. Mickiewicza 26, zwaną dalej Szpitalem.

Prezes Zarządu Spółki kieruje Szpitalem przy pomocy:

  1. Koordynatorów Oddziałów,

  2. Naczelnej Pielęgniarki/ Koordynatora ds Pielęgniarstwa,

  3. Kierowników/ Koordynatorów pozostałych Komórek Organizacyjnych Szpitala.

 

Prezesem Zarządu NOVUM-MED Sp. z o.o. w Więcborku od dnia 01 października 2023 roku jest Pani mgr Bożena Pieczka

Prezes Zarządu Spółki w sprawach skarg i wniosków przyjmuje we wtorki w godzinach 1200-1300   (budynek „D” parter)

(52) 3896231