52 389 62 22 REJESTRACJA PORADNIE WIĘCBORK
52 388 22 25 REJESTRACJA PORADNIE SĘPÓLNO KRAJ.

Oddział Ginekologiczno-Położniczy

Koordynator Oddziału
lek. Zbigniew Kazyszka,
specjalista ginekologii i położnictwa

 

Położna Koordynująca
mgr Dorota Żugaj-Nowakpołożna  specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego,  położna specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa  epidemiologicznego


Kontakt

Gabinet lekarski 52 389 62 12
Dyżurka położnych (Oddz. Położniczy) 52 389 62 15
Dyżurka położnych (Oddz. Ginekologiczny) 52 389 62 16
Sekretariat 52 389 62 13

 

 

Lokalizacja
budynek A – II piętro

 

 

Informacja o oddziale
Dysponujemy dwiema salami porodowymi: jednostanowiskową i  dwustanowiskowa z zapleczem pielęgnacyjnym dla noworodka i częścią zabiegową. Posiadamy salę przedporodową jednoosobową, gdzie z kobietą może przebywać osoba towarzysząca. W salach porodowych znajduje się aparatura nowej generacji do zapisu tętna płodu i napięcia mięśnia macicy. Do wykorzystania podczas porodu, jako sprzęt pomocniczy posiadamy worek sako, piłkę i materac. Dopuszczamy możliwość wcześniejszego zapoznania się z pomieszczeniami i wyposażeniem oddziału.

 

Procedura przyjęcia na oddział

Wymagane dokumenty:

 • wynik badania grupy krwi, HBS, GBS (wymaz z pochwy i odbytu
 • karta ciąży
 • plan porodu, który jest omawiany z położną w bloku porodowym
 • wypisy ze szpitala w razie zaistnienia hospitalizacji w czasie ciąży

Po zgłoszeniu się do Izby Przyjęć Szpitala, ciężarna trafia na salę porodową, gdzie następuje przyjęcie do oddziału. Położna zbiera wywiad położniczy i dokonuje pierwszej oceny zaawansowania porodu.

Następnie lekarz położnik dokonuje badania ginekologicznego.

 

Przebieg pobytu ciężarnej na oddziale.

W przypadku braku akcji porodowej co dwie godziny wykonuje się osłuchiwanie tętna płodu i co najmniej dwa razy dziennie wykonuje się zapisy KTG.

Podczas aktywnej fazy porodu osłuchiwanie tonów serca płodu i zapisy KTG prowadzone są odpowiednio częściej, w zależności od stopnia zaawansowania porodu.

Po urodzeniu dziecka noworodek kładziony jest na brzuchu mamy, gdzie następuje pierwszy kontakt „skóra do skóry” i pierwsze karmienie piersią.

Podczas porodu istnieje możliwość przecięcia pępowiny przez osobę towarzyszącą.

Do łagodzenia bólu porodowego mogą być zastosowane:

 • środki niefarmakologiczne, min. aktywność ruchowa rodzącej, masaże, elektrostymulator TENS (własny pacjentki), ciepłe i zimne okłady
 • środki farmakologiczne – gaz wziewny KALINOX lub opioidy – na zlecenie lekarskie.

 

W oddziale położniczym funkcjonuje system opieki rooming-in, tzn. dzieci przebywają na salach z matkami.

Oddział promuje karmienie piersią – personel udziela pełnego wsparcia i informacji w tym zakresie.

Pobyt pacjentki w oddziale trwa od 2-3 dni po porodzie fizjologicznym i od 4-5 dni po zastosowaniu cięcia cesarskiego.

Informacje na temat niekorzystnego zakończenia ciąży (11MB)

WAŻNE: Pacjentka przyjmowana do oddziału zobowiązana jest do dostarczenia informacji w zakresie przynależności do położnej rodzinnej (ustalenie wizyt patronażowych).

 

ZASADY  DOTYCZĄCE  UCZESTNICTWA W  PORODZIE  RODZINNYM

 • Rodzącej może towarzyszyć tylko jedna osoba, która zobowiązana jest dostosować
  się do ustalonych przez Szpital zasad reżimu sanitarnego, mającego na celu zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa epidemiologicznego innym pacjentkom, rodzącej i personelowi medycznemu.
 • Decyzję o możliwości porodu rodzinnego podejmuje Koordynator Oddziału lub lekarz dyżurny Oddziału.
 • Osoba towarzysząca, podczas pobytu w Oddziale przebywa w maseczce ochronnej i fartuchu jednorazowym- fartuch zapewnia Szpital.
 • Rodząca w towarzystwie osoby bliskiej kierowana jest na pojedynczą Salę Porodową z przydzielonym węzłem sanitarnym.
 • Pobyt osoby towarzyszącej w Sali Porodowej następuje od momentu aktywnej fazy porodu i kończy się 2 godziny po porodzie.
 • W trakcie porodu osoba towarzysząca nie może opuszczać Sali Porodowej.
 • Osoba towarzysząca, która w opinii personelu Oddziału Ginekologiczno- Położniczego naruszy zasady bezpieczeństwa epidemiologicznego zostanie poproszona o  opuszczenie Oddziału.

 Prosimy o bezwzględne stosowanie się do zaleceń.

Pliki do pobrania
1. Plan porodu
2. Spis rzeczy niezbędnych przyszłej mamie podczas pobytu w Oddziale Położniczym


Udzielanie informacji
Informacji o stanie zdrowia pacjentki udziela Koordynator oddziału lub lekarz prowadzący, bezpośrednio pacjentowi lub osobie upoważnionej przez pacjentkę.

Wypisy:
Wypisy Pacjentek z oddziału odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:30- 13:00.