52 389 62 22 REJESTRACJA PORADNIE WIĘCBORK
52 388 22 25 REJESTRACJA PORADNIE SĘPÓLNO KRAJ.
52 389 62 31 SEKRETARIAT

POZ

 Rejestracji można dokonywać od poniedziałku do piątku w godzinach: od 8 00 do 18 00.

1) telefonicznie pod numerem:
    
(52) 389-62-30.

2) lub osobiście, za pośrednictwem osoby trzeciej bezpośrednio w Przychodni POZ:
    
 

Lokalizacja:
Szpital Powiatowy w Więcborku
ul. Mickiewicza 26, 89-410 Więcbork
budynek A – parter

 

Podstawowa Opieka Zdrowotna utworzona w Szpitalu gwarantuje Pacjentom:
• kompleksową całodobową opiekę medyczną,
• doświadczenie personelu,
• krótki czas oczekiwania na świadczenia zdrowotne.

 

Zapraszamy Państwo do złożenia Deklaracji Wyboru Lekarza, Pielęgniarki, Położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej w godzinach pracy Przychodni (tj. od 8:00- 18:00), bądź też poza godzinami pracy Przychodni u personelu pielęgniarskiego Izby Przyjęć Szpitala.

Pobierz deklarację wyboru: