52 389 62 22 REJESTRACJA PORADNIE WIĘCBORK
52 388 22 25 REJESTRACJA PORADNIE SĘPÓLNO KRAJ.
52 389 62 30 REJESTRACJA POZ
52 389 62 31 SEKRETARIAT

POZ

 Rejestracji można dokonywać od poniedziałku do piątku w godzinach: od 8 00 do 18 00.

1) telefonicznie pod numerem:
    
(52) 389-62-30.

2) lub osobiście, za pośrednictwem osoby trzeciej bezpośrednio w Przychodni POZ:
    
 

Lokalizacja:
Szpital Powiatowy w Więcborku
ul. Mickiewicza 26, 89-410 Więcbork
budynek A – parter

 

Podstawowa Opieka Zdrowotna utworzona w Szpitalu gwarantuje Pacjentom:
• kompleksową całodobową opiekę medyczną,
• doświadczenie personelu,
• krótki czas oczekiwania na świadczenia zdrowotne.

 

Zapraszamy Państwo do złożenia Deklaracji Wyboru Lekarza, Pielęgniarki, Położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej w godzinach pracy Przychodni (tj. od 8:00- 18:00), bądź też poza godzinami pracy Przychodni u personelu pielęgniarskiego Izby Przyjęć Szpitala.

Pobierz deklarację wyboru: