52 389 62 22 REJESTRACJA PORADNIE WIĘCBORK
52 388 22 25 REJESTRACJA PORADNIE SĘPÓLNO KRAJ.

„Zakup ambulansów na potrzeby zespołów ratownictwa medycznego Szpitala Powiatowego im. gr A. Gacy i dr J. Łaskiego NZOZ w Więcborku”

 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Działanie 12.1 „Rozwój systemu ratownictwa medycznego” realizowanego w ramach Priorytetu XII „Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa

Cel główny Projektu

Usprawnienie funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego na terenie objętym zasięgiem działania Szpitala Powiatowego im. dr A. Gacy i dr J. Łaskiego NZOZ w Więcborku.efektywności systemu ochrony zdrowia”

Czas realizacji projektu

1) rozpoczęcie realizacji:  26.06.2009 r.

2) zakończenie  realizacji:

Wartość projektu i wysokość dofinansowania

Całkowita wartość projektu 742 000,00 zł
Całkowite wydatki kwalifikowalne 742 000,00 zł
Dofinansowanie ze środków EFRR 630 717,00 zł
Wkład własny Spółki 111 303,00 zł