52 389 62 22 REJESTRACJA PORADNIE WIĘCBORK
52 388 22 25 REJESTRACJA PORADNIE SĘPÓLNO KRAJ.
52 389 62 31 SEKRETARIAT

„Zakup ambulansów na potrzeby zespołów ratownictwa medycznego Szpitala Powiatowego im. gr A. Gacy i dr J. Łaskiego NZOZ w Więcborku”

 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Działanie 12.1 „Rozwój systemu ratownictwa medycznego” realizowanego w ramach Priorytetu XII „Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa

Cel główny Projektu

Usprawnienie funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego na terenie objętym zasięgiem działania Szpitala Powiatowego im. dr A. Gacy i dr J. Łaskiego NZOZ w Więcborku.efektywności systemu ochrony zdrowia”

Czas realizacji projektu

1) rozpoczęcie realizacji:  26.06.2009 r.

2) zakończenie  realizacji:

Wartość projektu i wysokość dofinansowania

Całkowita wartość projektu 742 000,00 zł
Całkowite wydatki kwalifikowalne 742 000,00 zł
Dofinansowanie ze środków EFRR 630 717,00 zł
Wkład własny Spółki 111 303,00 zł